De vogelaars lopen alweer even buiten, maar het veldseizoen is nu ook voor de flora definitief begonnen. En het was een goed begin!

Bart Dijkstra is op Texel in zijn element

In de week na Pasen zijn we, negen man sterk, begonnen op Texel. Hier voeren we in 2017/2018 een flora- en vegetatiekartering uit voor Staatsbosbeheer. Omdat sommige plantensoorten later in het jaar al niet meer of zeer moeilijk te vinden zijn, hebben we door het gehele gebied een vroege ronde gelopen.

Heidekartelblad in de Bollenkamer in de Duinen van Texel

Ondanks het koude weer werden er leuke soorten gevonden zoals Dwerggras, Gelobde maanvaren en Heidekartelblad. Daarnaast werden algemenere soorten als Hondsviooltje, Boshyacint, Ruw vergeet-mij-nietje, Deens lepelblad en Lathyruswikke lokaal massaal aangetroffen. Lathyruswikke is dan wel nieuw verschenen op de Rode Lijst, maar is in de Duinen van Texel zeker niet zeldzaam.

Dwerggras is een zeldzaam gras in Nederland, maar op Texel lokaal algemeen

Mede door deze leuke start kijkt ons team floristen uit naar het komende veldseizoen en hopen we op nog veel meer leuke vondsten.

De eerste Maanvarentjes verschenen al boven de grond