In het kader van het nieuwe weidevogelmeetnet van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken is in 2023 onder meer het hele eiland Marken op weidevogels geïnventariseerd. Dit toeristisch bekende eiland is pas sinds 1957 met een dijk verbonden met het vasteland van Noord-Holland, en de naamgever van het immense Markermeer.

Vanwege de geïsoleerde ligging met maar weinig opgaande begroeiing komen relatief weinig roofvogels en andere predatoren voor. Samen met de hoge waterstand en het grotendeels op weidevogels gerichte beheer is Marken een waar weidevogelparadijs. Daarnaast kent het eiland een uniek en eeuwenoud verkavelingspatroon dat onder het Bijzonder Provinciaal Landschap beschermd is.

Weidevogels tellen op Marken is een arbeidsintensief klusje. Er moeten heel wat stippen gezet worden, met name van Grutto en Tureluur, de talrijkste soorten. De dichtheden van deze soorten behoren tot de hoogste van Noord-Holland. Dankzij het weidevogelvriendelijke beheer is het broedsucces van Grutto en Tureluur hoog en worden heel wat jongen vliegvlug.

Deze Grutto is net vliegvlug

Ook zijn er drie plasdras-gebiedjes aanwezig, die geregeld een leuke verrassing voor de karteerder in petto hebben. Hoogtepunt in 2023 tijdens de vijf telrondes was wat dat betreft een vol in zomerkleed aanwezige Grauwe franjepoot.

Grauwe franjepoot in zomerkleed, met daarachter een Kluut