Referenties Amfibieënonderzoek

Amfibieën komen in het waterrijke Nederland veel voor. Sommige amfibieënsoorten zijn beschermd onder het zware beschermingsregime van de flora- en faunawet, zoals de Rugstreeppad, de Kamsalamander en de Heikikker. Het uitvoeren van een onderzoek naar het voorkomen van (beschermde) amfibieën is vaak een onderdeel van een integraal onderzoek.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde amfibieënonderzoeken:

Beer. R. de, M. van Straaten & A.A. Dijkstra. G&G-rapport 2014-39. Gemeenteduin Rockanje, Inventarisatie (beschermde) flora en fauna ten behoeve van beheerplan Gemeenteduin in 2014. In opdracht van Gemeente Westvoorne.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2014-31. Beschermde soorten Langeraarseweg 12 te Langeraar, Inventarisatie 2014. In opdracht van Gemeente Nieuwkoop.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2012-16. Oude Hof te Bergen. Inventarisatie naar amfibieën. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2008-31. Inrichtingsplan Rugstreeppad en Ringslang KNSF-terrein. In opdracht KNSF Vastgoed II BV.

Straaten, M. van. G&G-Rapport 2007-10. Natuurontwikkeling Vechtstreek. Inventarisatie Rugstreeppad en Heikikker 2007. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio West.

Boer, W. den, B.W.J. Oosterbaan & H. Potters. G&G-Rapport 2007-48. Nieuwe Annex-Stavenissepolder, Inventarisatie broedvogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren in 2007. In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee.

Boer, W. den & V. Nederpel. G&G-Rapport 2007-36. Margarethapolder. Inventarisatie Rugstreeppad en andere amfibieën in het natuurontwikkelingsgebied bij de Margarethapolder op Tholen in 2007. In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee.

Straaten, M. van & F.M. van Groen. G&G-rapport 2006-19. De Blaricummermeent. Inventarisatie beschermde flora en fauna 2006. In opdracht van Gemeente Blaricum.