Vegetatiemonitoring en -meetnetten

Vegetatieonderzoek
Met behulp van vegetatieopnamen wordt de vegetatie binnen een specifiek proefvlak beschreven. Een vegetatieopname geeft informatie over de vegetatiestructuur en de bedekking en talrijkheid van alle aanwezige hogere planten, mossen en korstmossen. Wil je van een groot gebied de vegetatieveranderingen volgen, dan is een meetnet met permanente quadraten (PQ’s) de aangewezen methode. Op vaste locaties worden dan elke twee of vier jaar vegetatieopnamen gemaakt. Van der Goes en Groot heeft vele jaren ervaring met opzet en uitvoering van dergelijke projecten, bijvoorbeeld binnen het provinciaal florameetnet van Noord Holland, Zuid Holland en Flevoland.

Referenties Vegetatiemonitoring en -meetnetten