Elektrovissen

In middelgrote en kleine wateren kan voor visstandbemonstering of het wegvangen van vis gebruik worden gemaakt van elektrovisserij. Deze techniek kan worden toegepast met een aggregaat vanuit een boot voor grotere wateren of met een draagbaar elektrovis-apparaat voor kleine ondiepe sloten, beekjes en oeverzones.
Bij elektrovissen wordt een negatieve pool in het water gehangen en bevindt zich in het schepnet een positieve pool. De aggregaat of draagbare batterij genereert een stroom die door het water tussen de twee polen beweegt. Onder invloed van deze stroom zwemmen de vissen richting de positieve pool bij het schepnet en raken tijdelijk verdoofd. Vervolgens worden de vissen in een grote bak water geplaatst waar ze snel weer bijkomen. Na de visinspanning kunnen de vissen bij afvangen levend worden overgeplaatst naar een nieuwe locatie of bij inventarisaties levend worden teruggezet in het bemonsterde water.
Van der Goes en Groot is in bezit van alle benodigde vergunningen voor het uitvoeren van elektrovisserij en laat alle apparatuur jaarlijks keuren, omdat zorgvuldigheid en veiligheid bij dit type werk essentieel zijn.