Referenties Vegetatiekarteringen

Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het uitvoeren van vegetatiekarteringen, zowel volgens De Vegetatie van Nederland als de Staatsbosbeheercatalogus. Wij hebben door heel Nederland kleine en grote projecten uitgevoerd, voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincies en Landschappen.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde vegetatiekarteringen:

2024

Goes, F.C. van der, M.D.P. Beuriot & C.I.M. van Roosmalen. G&G-rapport 2024-004. Flora- en vegetatiekartering Zeeuws-Vlaanderen 2022-2023. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Goes, J.P.C. van der, J. Koolmees & W.Q.M. van de Koot. G&G-rapport 2024-003. Flora- en vegetatiekartering Zuid-Beveland 2022-2023. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2023

Rhijn, F.H. van, J. Koolmees & M. Langbroek. G&G-rapport 2023-295. Flora- en vegetatiekartering Duinen van Goeree en Kwade Hoek 2023. In opdracht van Provincie Zuid-Holland

Vondervoort, T. van de, J. Oosterom & M. Langbroek. G&G-rapport 2023-277. Flora- en vegetatiekartering Voornes Duin 2023. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Knotters, C., M. Feenstra & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2023-265. Flora- vegetatie- en structuurkartering Kempen Midden-Limburg 2023. In opdracht van Natuurmonumenten.

Slingerland, P. & M.D.P. Beuriot. G&G-rapport 2023-176. Vegetatiekartering Vechtdal 2023. In opdracht van Staatsbosbeheer Oost.

Goes, D.J. van der. G&G-rapport 2023-104. Vegetatiekartering Moerputten 2023. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

2022

Vondervoort, T. van de & C. Knotters. G&G-rapport 2022-254. Flora- en vegetatiekartering Terheijden en Strijbeek 2022. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Langbroek, M., D.J. van der Goes & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2022-252. Vegetatiekartering Manteling van Walcheren 2022. In opdracht van Provincie Zeeland.

Slingerland, P. & M. Langbroek. G&G-rapport 2022-230. Vegetatie- en structuurkartering Wormer- en Jisperveld 2022. In opdracht van Natuurmonumenten en Provincie Noord-Holland.

Langbroek, M. & R. Sikkes. G&G-rapport 2022-035. Vegetatie- en plantensoortenkartering Noordwijk 2021-2022. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2021

Goes, D.J. van der. G&G-rapport 2021-219. Vegetatiekartering en PQ-opnamen Spanjaardsduin 2021. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap

Langbroek, M., J.P.C. van der Goes & J.J. Spaargaren. G&G-rapport 2021-212. Vegetatiekartering Yerseke en Kapelse Moer 2021. In opdracht van Provincie Zeeland en Het Zeeuwse Landschap.

Langbroek, M. & R. Sikkes. G&G-rapport 2021-190. Vegetatie- en plantensoortenkartering Meijendel 2021. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Goes, D.J. van der, T. van de Vondervoort & M. Langbroek. G&G-rapport 2021-008. Vegetatie- en plantensoortenkartering De Wieden en Weerribben 2020-2022. In opdracht van Provincie Overijssel.

2020

Vondervoort, T. van de & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2020-230. Vegetatie- en plantensoortenkartering Vaals 2020. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Vondervoort, T. van de & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2020-218. Vegetatie- en plantensoortenkartering Wahlwiller Graven, Kunderberg en Platte Bossen 2020. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Langbroek, M. & R. Sikkes. G&G-rapport 2020-186. Vegetatie- en plantensoortenkartering Hollands Duin 2020. In opdracht van Staatsbosbeheer West en Provincie Zuid-Holland.

Mourik, J. & B.W.J. Oosterbaan. G&G-rapport 2020-006. Invloed van Damherten op de vegetatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In opdracht van Waternet.

Langbroek, M., D.J. van der Goes & P. Pepping. G&G-rapport 2020-002. Vegetatie- en plantensoortenkartering Kop van Schouwen 2019. In opdracht van Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer West en Natuurmonumenten.

2019

Goes, D.J. van der, M. Langbroek & L. Hartog. G&G-rapport 2019-164. Vegetatie- en plantensoortenkartering Zandrug, Sleen en de Hondsrug-Zuid 2019. In opdracht van Staatsbosbeheer Noord.

Langbroek, M., D.J. van der Goes & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2019-142. Vegetatie- en plantensoortenkartering De Grevelingen 2019. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Langbroek, M., D.J. van der Goes & P. Pepping. G&G-rapport 2019-140. Vegetatiekartering Nieuwkoopse Plassen 2019. In opdracht van Natuurmonumenten en Provincie Zuid-Holland.

Vondervoort, T. van de, M. Langbroek & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2019-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Duinen van Texel 2017-2018. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2018

Slingerland, P., M. Langbroek & P. Pepping. G&G-rapport 2018-114. Vegetatiekartering Naardermeer 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.

Oosterbaan, B.W.J., J. Mourik & R.I. Sikkes. G&G-rapport 2018-78. Vegetatiekartering Amsterdamse Waterledingduinen, Boogkanaal en De Blink 2016-2018. In opdracht van Waternet.

Slingerland, P. & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2018-04. Vegetatie- en plantensoortenkartering Midden-Limburg 2017. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

2017

Goes, D.J. van der & M. Langbroek. G&G-rapport 2017-84. Vegetatie- en habitatkartering Groote Gat en Sophiapolder 2017. In opdracht van Het Zeeuws Landschap.

Langbroek, M & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2017-82. Vegetatie- en structuurkartering Zuidkust van Schouwen 2017. In opdracht van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2017-68. Flora- en vegetatiekartering Life for Dutch Fens. Kartering 2017 en vergelijking met de nulsituatie. In opdracht van Natuurmonumenten.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2017-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Waterland-Oost, Varkensland, Zeevang en Braken 2016. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2017-01. Vegetatie- en plantensoortenkartering Braassemermeer, Geerpolder, Kagerplassen 2016. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2016

Damm, T. & R. Schröder. G&G-rapport 2016-77. Inventarisatie Lemelerberg 2016. Flora- en vegetatiekartering. In opdracht van Landschap Overijssel.

Goes, D.J. van der, T. van de Vondervoort & M. Langbroek. G&G-rapport 2016-71. Vegetatiekartering Oranjezon 2016. In opdracht van Het Zeeuws Landschap.

Vondervoort, T. van de, M. Langbroek & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2016-69. Vegetatie- en florakartering Het Zwin en oostelijk deel Manteling van Walcheren 2016. In opdracht van Provincie Zeeland.

Goes, D.J. van der & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2016-57. Vegetatie- en structuurkartering 2016 Stichting Zuid-Hollands Landschap. Inventarisatie natuurgebieden D’Onlanden, De Schans, Duinen van Oostvoorne, Groene Strand, Kaapduin, Mildenburg, Oranjeplassen, Oudelandse Zeedijk, Preekhilpolder, slikken van Voorne en Westduinen. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap.

Goes, J.P.C. van der G&G-rapport 2016-17. Vegetatieonderzoek Groene Waterparel 2016. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Slingerland, P., D.J. van der Goes & L. Hartog. G&G-rapport 2016-08. Vegetatie- en plantensoortenkartering Wieringen 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Slingerland, P. G&G-rapport 2016-05. Vegetatie- en plantensoortenkartering Robbenoordbos en Dijkgatbos 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2015

Goes, D.J. van der G&G-rapport 2015-36. Tiengemeten en Tiendgorzen. Vegetatiekartering 2015. In opdracht van NM-Delta.

Damm, T. G&G-rapport 2015-13. Vegetatiekartering Duinen van Goeree Middelduinen en Oostduinen 2014. Op basis van luchtfoto’s 1:2500. In opdracht van Evides.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-09. Vegetatie- en plantensoortenkartering Willemstad 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-08. Vegetatie- en plantensoortenkartering Prinsland 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-07. Vegetatie- en plantensoortenkartering Auvergnepolder 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P., C. Knotters & L. Hartog. G&G-rapport 2015-06. Vegetatie- en plantensoortenkartering Noord-Beveland 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2016-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Guisveld, Kalverpolder, Noorderveen, Oostzanerveld, Reef en Westzijderveld 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Damm. T., D.J. van der Goes & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2015-46. Vegetatie- en habitatkartering Yerseke en Kapelse Moer 2015. In opdracht van Provincie Zeeland.

Slingerland. P. & J. Groot. G&G-rapport 2015-04. Vegetatie- en plantensoortenkartering Arkemheen, Oosterwolde en Randmeer Oeverlanden 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Oost.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2015-03. Vegetatie- en plantensoortenkartering Goeree en Overflakkee 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2014

Slingerland, P., J.P.C. van der Goes, L. Hartog. G&G-rapport 2014-6. Reeuwijk, Bloemendaal en Lopikerwaard. Vegetatie- en soortkartering 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Knotters, C., L. Hartog, P. Slingerland. G&G-rapport 2014-3 Moergestel. Vegetatie- en soortkartering 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P., J.P.C. van der Goes, L. Hartog. G&G-rapport 2014-5 De Avelingen. Vegetatie- en soortkartering 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2013

Beer, R. de & T. Damm. G&G-rapport 2013-47. SNL-kartering acht graslandgebieden It Fryske Gea. In opdracht van It Fryske Gea.

2012

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2012-36. Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Kartering 2012 en vergelijking met 2004-2008. In opdracht van Waternet.

Hartog, L. & J.J. Spaargaren. G&G-rapport 2012-34 en 2012-32. Waterplanten in de Bergse Voorplas, Vegetatieopnamen in 2012. Waterplanten in de Kralingse Plas Vegetatieopnamen in 2012. In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Slingerland, P., J.J. Spaargaren & R. de Beer. G&G-rapport 2012-1. Vegetatiekartering Schoorlse Duinen 2011. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

2011

Dijkstra, A.A. G&G-rapport 2011-40. Vegetatieopnamen OBN-onderzoeks- en beleidsmonitoring Voornes Duin 2011. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm T. & B.W.J. Oosterbaan. G&G-Rapport 2011-17. Toelichting bij de vegetatiekartering Vlieland 2009. Op basis van false colour luchtfoto’s 1:5000. In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Sande, J.C.P.M. van de, D.J. van der Goes & L. Hartog. G&G-Rapport 2011-1. Vegetatie- en plantensoortenkartering ‘Tussen de Gasten’ 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord.

2010

Damm, T. van & R. van ’t Veer. G&G-Rapport 2010-8. Vegetatie- en soortkartering Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 2009. Inclusief habitatkaart 2009 en soortgegevens van 2006-2008. In opdracht van provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Alterra.

2009

Oosterbaan, B.W.J., R. de Beer & J.J. Spaargaren. G&G-Rapport 2009-55. Basisvegetatiekartering Dwingelo. Vegetatie- en soortkartering van Dwingelo. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord.

Sande, J.C.P.M. van de & D. de Boer. G&G-Rapport 2009-58. Basisvegetatiekartering Langstraat. Vegetatie- en soortkartering van Langstraat. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Sande, J.C.P.M. van de, B.W.J. Oosterbaan & D. de Boer. G&G-Rapport 2009-58. Basisvegetatiekartering Drentsche Aa en Ballooërveld. Vegetatie- en soortkartering van Drentsche Aa en Ballooërveld. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord.

2008

Sande, J.C.P.M. van de. G&G-Rapport 2008-56. Basisvegetatiekartering Texel 2008. Vegetatie- en soortkartering van de Hoge Berg, Ceres, Roggesloot, Wassenaar, Visje en de Waalenburgerdijk. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Sande, J.C.P.M van der, D. de Boer, B.W.J. Oosterbaan, R. Zeijpveld & J. Esselaar. G&G-Rapport 2008-58. Basisvegetatiekartering Kop van Schouwen, Vegetatie- en soortkartering van Boswachterij Schouwen, Meeuwenduinen, Vroongroonden, Zoute en Zoete Haard en delen van Polder Schouwen. In opdracht van de Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Sande, J.C.P.M. van de & D. de Boer. G&G-Rapport 2008-62. Basisvegetatiekartering Sallandse Heuvelrug. Vegetatie- en soortkartering van de heidevelden op de Sallandse Heuvelrug, Holderheide en Numendal. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost.

Sande, J.C.P.M. van der & D. de Boer. G&G-rapport 2008-60. Basisvegetatiekartering Bunderbos en Ravensbos. Vegetatie- en soortkartering 2008. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Zuid.

2007

Oosterbaan, B.W.J., T. Damm, D. de Boer & J.J. Spaargaren. G&G-Rapport 2007-58. De Wieden. Vegetatiekartering in 2007. In opdracht van Natuurmonumenten.

Tijdens praktisch alle vegetatiekarteringen worden vegetatie-opnamen gemaakt ter ondersteuning van de typologie. Vegetatie-opnamen worden echter ook gemaakt in het kader van monitoringprojecten. Al jarenlang voert Van der Goes en Groot dergelijke projecten uit. Klik hier (link naar Referenties Vegetatiemonitoring en –meetnetten) als u ons overzicht wilt bekijken.