Referenties Vegetatiekarteringen

Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het uitvoeren van vegetatiekarteringen, zowel volgens De Vegetatie van Nederland als de Staatsbosbeheercatalogus. Wij hebben door heel Nederland kleine en grote projecten uitgevoerd, voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincies en Landschappen.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde vegetatiekarteringen:

Goes, D.J. van der & M. Langbroek. G&G-rapport 2017-84. Vegetatie- en habitatkartering Groote Gat en Sophiapolder 2017. In opdracht van Het Zeeuws Landschap.

Langbroek, M & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2017-82. Vegetatie- en structuurkartering Zuidkust van Schouwen 2017. In opdracht van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2017-68. Flora- en vegetatiekartering Life for Dutch Fens. Kartering 2017 en vergelijking met de nulsituatie. In opdracht van Natuurmonumenten.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2017-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Waterland-Oost, Varkensland, Zeevang en Braken 2016. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2017-01. Vegetatie- en plantensoortenkartering Braassemermeer, Geerpolder, Kagerplassen 2016. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Damm, T. & R. Schröder. G&G-rapport 2016-77. Inventarisatie Lemelerberg 2016. Flora- en vegetatiekartering. In opdracht van Landschap Overijssel.

Goes, D.J. van der, T. van de Vondervoort & M. Langbroek. G&G-rapport 2016-71. Vegetatiekartering Oranjezon 2016. In opdracht van Het Zeeuws Landschap.

Vondervoort, T. van de, M. Langbroek & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2016-69. Vegetatie- en florakartering Het Zwin en oostelijk deel Manteling van Walcheren 2016. In opdracht van Provincie Zeeland.

Goes, D.J. van der & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2016-57. Vegetatie- en structuurkartering 2016 Stichting Zuid-Hollands Landschap. Inventarisatie natuurgebieden D’Onlanden, De Schans, Duinen van Oostvoorne, Groene Strand, Kaapduin, Mildenburg, Oranjeplassen, Oudelandse Zeedijk, Preekhilpolder, slikken van Voorne en Westduinen. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap.

Goes, J.P.C. van der G&G-rapport 2016-17. Vegetatieonderzoek Groene Waterparel 2016. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Slingerland, P., D.J. van der Goes & L. Hartog. G&G-rapport 2016-08. Vegetatie- en plantensoortenkartering Wieringen 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Slingerland, P. G&G-rapport 2016-05. Vegetatie- en plantensoortenkartering Robbenoordbos en Dijkgatbos 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Goes, D.J. van der G&G-rapport 2015-36. Tiengemeten en Tiendgorzen. Vegetatiekartering 2015. In opdracht van NM-Delta.

Damm, T. G&G-rapport 2015-13. Vegetatiekartering Duinen van Goeree Middelduinen en Oostduinen 2014. Op basis van luchtfoto’s 1:2500. In opdracht van Evides.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-09. Vegetatie- en plantensoortenkartering Willemstad 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-08. Vegetatie- en plantensoortenkartering Prinsland 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-07. Vegetatie- en plantensoortenkartering Auvergnepolder 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P., C. Knotters & L. Hartog. G&G-rapport 2015-06. Vegetatie- en plantensoortenkartering Noord-Beveland 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2016-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Guisveld, Kalverpolder, Noorderveen, Oostzanerveld, Reef en Westzijderveld 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Damm. T., D.J. van der Goes & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2015-46. Vegetatie- en habitatkartering Yerseke en Kapelse Moer 2015. In opdracht van Provincie Zeeland.

Slingerland. P. & J. Groot. G&G-rapport 2015-04. Vegetatie- en plantensoortenkartering Arkemheen, Oosterwolde en Randmeer Oeverlanden 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Oost.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2015-03. Vegetatie- en plantensoortenkartering Goeree en Overflakkee 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Slingerland, P., J.P.C. van der Goes, L. Hartog. G&G-rapport 2014-6. Reeuwijk, Bloemendaal en Lopikerwaard. Vegetatie- en soortkartering 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Knotters, C., L. Hartog, P. Slingerland. G&G-rapport 2014-3 Moergestel. Vegetatie- en soortkartering 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Slingerland, P., J.P.C. van der Goes, L. Hartog. G&G-rapport 2014-5 De Avelingen. Vegetatie- en soortkartering 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Beer, R. de & T. Damm. G&G-rapport 2013-47. SNL-kartering acht graslandgebieden It Fryske Gea. In opdracht van It Fryske Gea.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2012-36. Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Kartering 2012 en vergelijking met 2004-2008. In opdracht van Waternet.

Hartog, L. & J.J. Spaargaren. G&G-rapport 2012-34 en 2012-32. Waterplanten in de Bergse Voorplas, Vegetatieopnamen in 2012. Waterplanten in de Kralingse Plas Vegetatieopnamen in 2012. In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Slingerland, P., J.J. Spaargaren & R. de Beer. G&G-rapport 2012-1. Vegetatiekartering Schoorlse Duinen 2011. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Dijkstra, A.A. G&G-rapport 2011-40. Vegetatieopnamen OBN-onderzoeks- en beleidsmonitoring Voornes Duin 2011. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm T. & B.W.J. Oosterbaan. G&G-Rapport 2011-17. Toelichting bij de vegetatiekartering Vlieland 2009. Op basis van false colour luchtfoto’s 1:5000. In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst.

Sande, J.C.P.M. van de, D.J. van der Goes & L. Hartog. G&G-Rapport 2011-1. Vegetatie- en plantensoortenkartering ‘Tussen de Gasten’ 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord.

Oosterbaan, B.W.J., R. de Beer & J.J. Spaargaren. G&G-Rapport 2009-55. Basisvegetatiekartering Dwingelo. Vegetatie- en soortkartering van Dwingelo. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord.

Sande, J.C.P.M. van de & D. de Boer. G&G-Rapport 2009-58. Basisvegetatiekartering Langstraat. Vegetatie- en soortkartering van Langstraat. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Sande, J.C.P.M. van de, B.W.J. Oosterbaan & D. de Boer. G&G-Rapport 2009-58. Basisvegetatiekartering Drentsche Aa en Ballooërveld. Vegetatie- en soortkartering van Drentsche Aa en Ballooërveld. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord.

Damm, T. van & R. van ’t Veer. G&G-Rapport 2010-8. Vegetatie- en soortkartering Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 2009. Inclusief habitatkaart 2009 en soortgegevens van 2006-2008. In opdracht van provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Alterra.

Sande, J.C.P.M. van de. G&G-Rapport 2008-56. Basisvegetatiekartering Texel 2008. Vegetatie- en soortkartering van de Hoge Berg, Ceres, Roggesloot, Wassenaar, Visje en de Waalenburgerdijk. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Sande, J.C.P.M van der, D. de Boer, B.W.J. Oosterbaan, R. Zeijpveld & J. Esselaar. G&G-Rapport 2008-58. Basisvegetatiekartering Kop van Schouwen, Vegetatie- en soortkartering van Boswachterij Schouwen, Meeuwenduinen, Vroongroonden, Zoute en Zoete Haard en delen van Polder Schouwen. In opdracht van de Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Sande, J.C.P.M. van de & D. de Boer. G&G-Rapport 2008-62. Basisvegetatiekartering Sallandse Heuvelrug. Vegetatie- en soortkartering van de heidevelden op de Sallandse Heuvelrug, Holderheide en Numendal. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost.

Sande, J.C.P.M. van der & D. de Boer. G&G-rapport 2008-60. Basisvegetatiekartering Bunderbos en Ravensbos. Vegetatie- en soortkartering 2008. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Oosterbaan, B.W.J., T. Damm, D. de Boer & J.J. Spaargaren. G&G-Rapport 2007-58. De Wieden. Vegetatiekartering in 2007. In opdracht van Natuurmonumenten.

Tijdens praktisch alle vegetatiekarteringen worden vegetatie-opnamen gemaakt ter ondersteuning van de typologie. Vegetatie-opnamen worden echter ook gemaakt in het kader van monitoringprojecten. Al jarenlang voert Van der Goes en Groot dergelijke projecten uit. Klik hier (link naar Referenties Vegetatiemonitoring en –meetnetten) als u ons overzicht wilt bekijken.