Referenties Vleermuizen- en overige zoogdierenonderzoek

Grootoorvleermuis, Waterspitsmuis, Boommarter en Noordse woelmuis zijn enkele van de in Nederland voorkomende zoogdieren. Iedere soort of soortgroep vergt zijn eigen specifieke manier van onderzoek om zijn aanwezigheid of abundantie te kunnen bepalen. Medewerkers van onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van onderzoek naar vleermuizen en overige zoogdieren en hebben de kennis en kunde om ook u bij dit type onderzoek van dienst te kunnen zijn.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde zoogdieronderzoeken:

Straaten, M. van. G&G-rapport 2016-70. Waterspitsmuis in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een verspreidingsonderzoek in de infiltratiegebieden. In opdracht van Waternet.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2016-65. Zoogdierinventarisatie in oeverlanden Alkmaar Omval-Kolhorn en Schermerringvaart. In opdracht van Provincie Noord-Holland.

Beer, R. de & M. van Straaten. G&G-rapport 2015-48. Bosperceel Bekslaan te Vogelenzang. Inventarisatie kleine zoogdieren, jaarrond beschermde broedvogels en vleermuizen. In opdracht van Hoogendoorn boomadvies B.V.

Straaten, M. van, 2014. Nijverheidsweg 3 te Heemstedel, Vleermuisinventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet.

Groen, F.M. van & V. Nederpel. G&G-rapport 2013-51. Almere Haven en Kromslootpark. Inventarisatie in het kader van Flora- en faunawet. In opdracht van Gemeente Almere.

Groot, J. & M. van Straaten. G&G-rapport 2013-17.Voetpad Guisveld. Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van Gemeente Zaanstad.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2012-39. De Noordse woelmuis in de Haneplas op Texel in 2012. Inventarisatie met behulp van inloopvallen. In opdracht van Staatsbosbeheer District Texel.

Straaten, M. van. 2011.De Noordse woelmuis in de Achtbunder op Texel. Inventarisatie naar aanwezigheid van de soort met behulp van inloopvallen. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Beer, R. de. G&G-rapport 2011-39. Habitattoets Baanstee Noord. Toetsing van effecten van de aanleg van de Baanstee Noord op de Meervleermuis. In opdracht van gemeente Purmerend.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2011-26. Kalverpolder te Zaanstad. Inventarisatie Meervleermuis en beschermde vissoorten 2011. In opdracht van gemeente Zaanstad.

Boer, W. den, V. Nederpel, M. Straaten & B. van Schooten. G&G-rapport 2010-61. Vleermuizen op de landgoederen Elswout, Duinlust en Duinvliet. Een onderzoek naar vleermuisverblijven in boomholtes en landschapsgebruik op enkele Noord-Hollandse landgoedbossen. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Nederpel, V., B.W.J. Oosterbaan & W. den Boer. G&G-rapport 2010-59. Waterspitsmuis en Dwergmuis in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een verspreidingsonderzoek naar de Waterspitsmuis en de Dwergmuis in de infiltratiegebieden in 2010. In opdracht van Waternet.

Boer, W. den. G&G-Rapport 2009-27. Vleermuisonderzoek in de omgeving van de Waddenzeedijk op Texel. Een onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding van vleermuizen in verband met geplande werkzaamheden aan de Waddenzeedijk op Texel. In opdracht van Witteveen+Bos en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Straaten, M. van. 2008. De Noordse woelmuis in een deel van het Ilperveld. Onderzoek naar habitatkeuze en concurrentie met behulp van inloopvallen. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Straaten, M. van. G&G-advies 2008. Translocatie van Noordse woelmuizen in Deelsanering Kanaaldijk (Ilperveld). In opdracht van Provincie Noord-Holland.