Florakartering

Bij een florakartering wordt de verspreiding van specifieke vaatplanten en enkele mossoorten in kaart gebracht. De aanwezigheid van indicatieve plantensoorten kan veel informatie geven over de ecologische gesteldheid van een gebied. Florakarteringen worden meestal uitgevoerd in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Van der Goes en Groot heeft ruime ervaring met het uitvoeren van deze karteringen, op de meest uiteenlopende terreinen en op grote schaal. Onze medewerkers beschikken over specialistische kennis gebruiken tablets met nauwkeurige GPS en geprogrammeerde stipmodules.

Referenties Florakarteringen