Florakartering

Florakartering
Bij een florakartering wordt de verspreiding van aandachtsoorten in kaart gebracht. De aanwezigheid van bepaalde plantensoorten kan veel informatie verschaffen over de ecologische gesteldheid van een gebied. Florakarteringen worden meestal uitgevoerd in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Bureau Van der Goes en Groot heeft ruime ervaring met het uitvoeren van deze karteringen in zeer verschillende vegetaties en op grote schaal. Wij maken daarbij gebruik van GPS en geprogrammeerde stipmodules in tablets.

Referenties Florakarteringen