Beheeradvies en Ecologische begeleiding

Naast het uitvoeren van natuuronderzoek en het geven van advies met betrekking tot juridische procedures, kunnen wij praktische adviezen geen ten aanzien van de uitvoering van ruimtelijke ingrepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schrijven van beheerplannen of het opstellen van een ecologisch werkprotocol.

Nadat de ecologische situatie in kaart is gebracht denken wij graag met u mee over het vervolgtraject.

De resultaten van een gebiedsinventarisatie kunnen wij verwerken in praktische adviezen met betrekking tot het bereiken van de gewenste natuurwaarden. Wij kunnen u ondersteunen in het schrijven van beheerplannen of het opstellen van inrichtingsplannen

Wanneer gebleken is dat beschermde natuurwaarde een belemmering vormen voor de uitvoer van uw ruimtelijke plannen, bieden we pragmatische hulp. Afhankelijk van het beschermingsregime waaronder de aangetroffen soorten vallen kan het noodzakelijk zijn om bij de uitvoering van een project verzachtende of compenserende maatregelen te treffen. Mogelijk moet ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming worden verkregen.