Referenties Habitatkarteringen

Na de definitieve aanwijzing van Natura 2000-gebieden is een beheerplan onontbeerlijk. Veelal wordt het opstellen daarvan gecoördineerd door provincies. Bureau Van der Goes en Groot levert door middel van een habitatkartering belangrijke input voor beheerplannen.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde habitatkarteringen:

Damm. T., J.J. Spaargaren & D.J. van der Goes. 2017. Controleren en finaliseren Habitatkaarten Noord-Holland. In opdracht van provincie Noord-Holland en LNH.

Damm. T., J.J. Spaargaren & R.I. Sikkes. 2017. Controleren en finaliseren Habitatkaarten Zuid-Holland. In opdracht van provincie Zuid-Holland.

Damm. T., D.J. van der Goes & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2015-46. Vegetatie- en habitatkartering Yerseke en Kapelse Moer 2015. In opdracht van Provincie Zeeland.

Damm, T. & B.W.J. Oosterbaan, 2013. Controle van habitatkaarten Noordhollands Duinreservaat en Kennemerland-Zuid. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Damm, T. & B.W.J. Oosterbaan. Habitatkartering Meijendel & Berkheide 2011. In opdracht van provincie Zuid-Holland.

Goes, D.J. van der & L. Hartog. Ontbrekende delen in diverse duingebieden in Noord-Holland 2011. In opdracht van LNH en provincie Noord-Holland.

Damm, T., J.P.C. van der Goes & D.J. van der Goes. Habitatkartering Westduinpark & Wapendal, met gedeeltelijke kartering van typische plantensoorten 2010. In opdracht van Provincie Zuid-Holland en Gemeente Den Haag.

Oosterbaan, B.W.J., M. van Til & J. Mourik. G&G-rapport 2010-65. Habitatkaart Amsterdamse Waterleidingduinen. Werkwijze en vergelijking 1997 en 2007. In opdracht van Waternet.

Damm, T. & D.J. van der Goes. Habitatkartering Duin- en Kruidberg 2010. In opdrachtvan LNH en Provincie Noord-Holland.

Oosterbaan, B.W.J., T. Damm & D. de Boer. Habitatkartering Kop van Schouwen met gedeeltelijke kartering van typische plantensoorten 2010. In opdracht van Provincie Zeeland.

Oosterbaan, B.W.J., D.J. van der Goes & T. Damm. Habitatkartering Manteling van Walcheren, met gedeeltelijke kartering van typische plantensoorten 2010. In opdracht van Provincie Zeeland.

Damm, T., J.P.C. van der Goes, P. Slingerland & D.J. van der Goes. Habitatkartering Yerseke & Kapelse Moer 2010. In opdracht van Provincie Zeeland.

Damm, T. & J.P.C. van der Goes. Habitatkartering Groote Gat 2010. In opdracht van Provincie Zeeland.

Damm, T. & R. van ’t Veer. Vegetatie en soortkartering Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 2009. Inclusief habitatkaart 2009 en soortgegevens van 2006-2008. G&G-Rapport 2010-8. In opdracht van Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Alterra.