Referenties Weidevogelonderzoek en -monitoring

Een specialisme onder het vogelonderzoek is onderzoek naar weidevogels. De medewerkers van Van der Goes en Groot zijn al vele jaren bedreven in het uitvoeren van zowel grootschalige weidevogelonderzoeken als monitoringsmeetnetten voor langere tijd.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde weidevogelonderzoeken:

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2019-179. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2019. In opdracht van Provincie Zuid-Holland

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2018-132. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2018. In opdracht van Provincie Zuid-Holland

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2017-108. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2017. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2016-55. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2016. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Groen, F.M. van G&G-rapport 2015-20. Weidevogels in Zuid-Holland. Nulmeting agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2015-45. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2015. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2014-46. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2014. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Groen, F.M. van, 2013. Een vlakdekkende weidevogel inventarisatie volgens de PNI-methode. In opdracht van Provincie Noord-Holland.

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2012-35. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2012. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Groen, F.M. van & C.J.G. Scharringa. G&G-rapport 2010-57. Broedvogelinventarisatie Provinciale Natuurinventarisatie 2010. Broedvogels in 40 telgebieden in het gebied Zijpe-Schagen en in de Polder Veenhuizen. In opdracht van Landschap Noord-Holland & Provincie Noord-Holland.

Spaargaren, J.J. G&G-rapport 2010-47. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2010. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Boer, W. den & F.M. van Groen. G&G-rapport 2010-27. Broedvogels van het Guisveld. Inventarisatie weidevogels 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2010-25. Weidevogels in de terreinen van Landschap Noord-Holland in 2009. Inventarisatie 2009. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Groen, F.M. van & C.J.G. Scharringa. G&G-Rapport 2009-39. Weidevogels in een aantal objecten van Staatsbosbeheer in Noord-Holland in 2009. In opdracht van Staatbosbeheer Regio West.

Groen, F.M. van & C.J.G. Scharringa. G&G-Rapport 2009-35. Weidevogels in het Wormer- en Jisperveld en Polder IJdoorn in 2009. In opdracht van Natuurmonumenten.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2009-20. Weidevogels in het werkgebied van de ANLV De Rotgangs in 2009. In opdracht van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Rotgangs.

Spaargaren, J.J. G&G-Rapport 2008-50. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2008. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Spaargaren, J.J. G&G-Rapport 2007-75. Meetnet weidevogels Zuid-Holland in 2007. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Tevens voeren wij al vele jaren het veldwerk voor het Meetnet weidevogels Noord-Holland uit in opdracht van Landschap Noord-Holland.