Referenties Reptielenonderzoek

Het uitvoeren van reptielenonderzoek vereist kennis en ervaring. Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het onderzoeken van reptielen, zoals Ringslang en Zandhagedis.

Voorbeelden van door ons uitgevoerd reptielenonderzoeken:

Nederpel, V. G&G-Rapport 2011-23. Zuidplaspolder Noord te Waddinxveen. Inventarisatie beschermde flora en fauna in 2011. In opdracht van Duurzaam Glas Waddinxveen en Provincie Zuid-Holland.

Groen, F.M. & V. Nederpel. G&G-Rapport 2011-20(deelrapport). Almere-Poort. Inventarisatie beschermde flora en fauna 2011. In opdracht van Gemeente Almere.

Beer, R. de & V. Nederpel. G&G-Rapport 2010-38. Meijepark te Nieuwkoop. Inventarisatie beschermde fauna in 2010. In opdracht van Gemeente Nieuwkoop.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2008-32. Monitoring Rugstreeppad en Ringslang op het KNSF-terrein. Opzet monitoring van inrichtingsmaatregelen. In opdracht van KNSF Vastgoed II BV.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2007-56. Inventarisatie omgeving Zwarte pad. Inventarisatie Zandhagedis 2007 en toetsing aan de Flora- en faunawet. In opdracht van Vereniging Noorderstrand.

Straaten, M. van. G&G-advies 2007. Translocatie van Zandhagedissen in het Klazeweigebied. Een mitigerende maatregel bij inrichtingsbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen. In opdracht van Waternet.

Straaten, M. van. G&G-Rapport 2007-24. Groenraven-Oost. Inventarisatie beschermde flora en fauna 2007. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio West.

Straaten, M. van. G&G-Rapport 2007-8. PrOMT-Austerlitz. Inventarisatie beschermde flora en fauna 2007. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied, regio West.