Monitoring en Inventarisatie

Met natuuronderzoek, zoals monitoring en inventarisaties, worden aanwezige natuurwaarden in een (natuur)gebied in kaart gebracht. Dit is bijvoorbeeld van belang om inzicht te krijgen in de ecologische gesteldheid van een gebied. Ook voor het bepalen van het juiste beheer van een gebied vormt gedegen natuuronderzoek de basis. Soms is natuuronderzoek vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Inventarisatie

Bij een inventarisatie wordt onderzocht welke soorten in een gebied aanwezig zijn. Dit kan gaan om een kleinschalig onderzoek naar vleermuizen op een planlocatie of een uitgebreide vegetatie- en soortkartering van een natuurgebied.

Monitoring

Monitoring is een onderzoek dat met regelmaat wordt herhaald. Hierbij worden systematische onderzoeksmethoden gebruikt, waardoor verschillende onderzoeksronden met elkaar te vergelijken zijn. Met deze aanpak kunnen nauwkeurig patronen in verspreiding en voorkomen van populaties in de tijd worden onderzocht.