De flora in het Noord Hollands Duinreservaat wordt in meerdere jaren volledig in kaart gebracht door Van der Goes en Groot, in opdracht van beheerder PWN. In 2022 bleken de duinen tussen Bergen en Egmond al verassend soortenrijk, waarover een artikel verscheen op Nature Today. Afgelopen jaar stonden de duinen tussen Bakkum en Egmond aan Zee op het programma. Dit gebied is nog niet eerder systematisch in kaart gebracht. De verwachtingen waren hooggespannen: wat voor parels zouden we dit jaar vinden?

Soortenrijk en divers

Walstrobremraap

In totaal zijn bij deze karteringen 60.137 waarnemingen vastgelegd van in totaal 251 indicatieve plantensoorten. Hiervan staan 76 soorten op de Rode Lijst. Het hoge aantal aan waarnemingen geeft aan dat het duingebied tussen Bakkum en Egmond aan Zee bijzonder soortenrijk en divers is. De binnenduingraslanden en vochtige valleien langs de Velowseweg vallen onder de meest soortenrijke delen. Hier staan soorten als Kleine steentijm, Armbloemige waterbies, Verfbrem, Geelhartje, Walstrobremraap, Oranjegele paardenbloem en wel zes verschillende zeggensoorten.

Ook de hoge duinen ten zuiden van Egmond aan Zee kennen met het typische zeedorpenlandschap een grote diversiteit én dichtheid aan soorten. Zeedorpensoorten zoals Wondklaver, Bitterkruidbremraap, Oorsilene, Nachtsilene en Kegelsilene zijn hier te vinden. Ook de zeldzame Aardkastanje staat hier nog met een grote populatie.

De heringerichte voormalige bollenvelden bij het Vennewater zijn getransformeerd tot bloemrijke graslanden met Harlekijn, Kamgras, Brede orchis, Rietorchis, Echte koekoeksbloem en af en toe Vleeskleurige orchis.

Nieuwkomers en wegblijvers

De meest bijzondere nieuwgevonden soort is Ruw parelzaad, die al decennialang niet meer was waargenomen in de duinen. Ook het Zwartsteeltje op een noordhelling was nieuw voor het gebied.

Duinhelling met Oorsilene

Veel aandacht ging dit jaar uit naar het Zandviooltje, het meest zeldzame onder de viooltjes in de duinen. Helaas is deze op veel bekende groeiplaatsen niet teruggevonden. De oorzaak hiervan is onduidelijk. De Gelobde maanvaren is al tien jaar niet meer waargenomen, ook dit jaar werd geen enkel exemplaar gevonden. Vanwege het natte voorjaar leek dit juist een goed jaar te worden voor het Gelobde maanvarentje. Op andere plaatsen, zoals in de duinen van Texel, werden juist opvallend veel exemplaren gevonden.

Vergelijking met andere duingebieden

De duinen tussen Egmond aan Zee en Bakkum zijn zeer soortenrijk, maar iets minder dan de Wimmenummerduinen. Er werden geregeld meer dan 15 soorten per kwarthectarehok aangetroffen, wat een hoog aantal is. Het rijkste hok heeft maar liefst 37 karteersoorten en ligt bij de strandopgang bij Egmond Binnen. Hier komen veel verschillende biotopen (nat-droog) samen. Leuk om te zien is dat de omgevormde bollenvelden en nieuwe (natte) duinvalleien zoals op de voormalige parkeerplaats bij Egmond Binnen, al behoorlijk soortenrijk zijn.