Referenties Compenserende en mitigerende maatregelen

Van der Goes en Groot heeft een grote ervaring met het adviseren over en uitvoeren van compenserende en mitigerende maatregelen, wanneer er beschermde soorten worden aangetroffen in een plangebied en de planvorming, werkwijze en/of werkperiode niet aangepast kunnen worden.

Enkele voorbeelden van projecten waarbij compenserende en mitigerende maatregelen zijn geadviseerd en uitgevoerd:

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2015-12. Natuurcompensatie De Krijgsman. Nadere uitwerking van Ontheffing en Compensatieplan. In opdracht van KNSF Vastgoed II BV.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2010-22. Natuurcompensatie Oosttangent te Heerhugowaard. Compensatie Waarderhout. In opdracht van Gemeente Heerhugowaard.

Straaten, M. van & B.W.J. Oosterbaan. G&G-rapport 2006-51. Compensatieplan Diemerzeedijk. In opdracht van Stadsdeel Zeeburg.

Damm, T. & B.W.J. Oosterbaan. 2006-10. Natuurtoets (gewijzigd) OTB N9 Schoorldam en De Stolpen. Effecten op de flora en fauna. Mitigerende en compenserende maatregelen. In opdracht van Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Holland.