Samenwerking

Van der Goes en Groot heeft veel expertise in huis, maar er worden ook samenwerkingen aangegaan en soms worden externe deskundigen op projectbasis ingezet.

Samenwerking
Van der Goes en Groot behoort tot de ‘Bedrijfsvrienden’ van Landschap Noord-Holland. Door de jaren heen heeft zich een goede relatie ontwikkeld met Natuurlijke Zaken. Diverse grootschalige inventarisaties in de provincie Noord-Holland worden gezamenlijk uitgevoerd. In 2014 heeft Van der Goes en Groot een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de flora-atlas van de provincie Noord-Holland door LNH.

Voor het uitvoeren van specialistische onderzoeken naar bodem of water of akoestisch onderzoek wenden we ons soms tot de kennis van daarin gespecialiseerde bureaus. Zo werken we bijvoorbeeld samen met adviesbureau Aequator Groen & Ruimte en Ecologisch Adviesbureau Ten Haaf en Bakker. In sommige gevallen wordt al in de offertefase van een project samenwerking gezocht om een gevraagde opdracht optimaal in te vullen.

Externe deskundigen
Het is mogelijk dat op projectbasis externe deskundigen worden ingehuurd. Zo worden determinaties van verzamelde mossen en korstmossen vaak gecontroleerd door Adviesbureau voor Bryologie en Lichenologie. Soms wordt de determinatie geheel uitbesteed. Voor specialistisch onderzoek naar weekdieren, bijvoorbeeld onderzoek naar Nauwe korfslak, wordt samengewerkt met Stichting Anemoon.

Garantie
De samenwerkingen worden aangegaan met bureaus en instanties die hetzelfde kwaliteitsniveau hebben als onze organisatie. Vanwege verschillende specialismen en uitwisseling van kennis en ervaring zijn we samen in staat optimale kwaliteit te leveren.

Door het bundelen van krachten kunnen we een nog breder spectrum van hoogwaardig onderzoek aanbieden, waarbij u met slechts één contactpersoon van doen heeft.