Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

In opdracht van Staatsbosbeheer voeren wij een SNL-insectenkartering uit in verschillende gebieden op de Kop van Schouwen, in Noord-Beveland en langs het Veerse Meer. DaarbijLees verder
Veel vrienden en kennissen van onze ecologen zijn altijd maar wat jaloers dat we – in de zomermaanden – zo veel in het veld zijn.Lees verder
In 2019 en 2020 is door Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd in Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit gebeurde in opdracht van NatuurmonumentenLees verder
11 maart 2021 Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) adviseert bij toepassing van de gedragscode ‘soortenbescherming voor woningcorporaties’ niet teveel woningen tegelijkertijd aan te pakken. BeschermdeLees verder