Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

Al jaren doen wij macrofyten onderzoek voor Aquon. Aquon is het gezamenlijk onderzoeksbureau van verschillende waterschappen in het midden van ons land. In dat kader...
Dit jaar hebben de SNL-insectenkarteerders van Van der Goes en Groot o.a. Terschelling geïnventariseerd, waar het gehele duingebied tot aan Oosterend werd gekarteerd. Op de...
Innovatie en ambitie in ecologische advisering stond in 2019 centraal bij het Netwerk Groene Bureaus. De vereniging van 89 ecologische adviesbureaus koos Natuurontwikkeling Prins Hendrikzanddijk...
Afgelopen zomer werd bij de flora- en vegetatiekartering van Leenderbos en het Keersop-beekdal in Noord-Brabant een aantal zeldzame plantensoorten nieuw voor deze gebieden ontdekt. Vrijwel...