Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

10 mei 2022 Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging werken samen met bevoegd gezagen aan een nieuwe onderzoeksrichtlijn voor het inventariseren van vleermuizen inLees verder
In 2022 tellen ruim 20 G&G-ers broedvogels, in zeven provincies, voor diverse opdrachtgevers. Het gaat om vlakdekkende tellingen van weidevogels in opdracht van provincies enLees verder
In 2021 heeft Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd op de Strabrechtse Heide en in wei- en hooilanden langs de Kleine Dommel, inLees verder
In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft in 2021 een flora- en vegetatiekartering plaatsgevonden in duingebied Meijendel. Dit duingebied ten noorden van Den Haag staatLees verder