Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

Innovatie en ambitie in ecologische advisering stond in 2019 centraal bij het Netwerk Groene Bureaus. De vereniging van 89 ecologische adviesbureaus koos Natuurontwikkeling Prins Hendrikzanddijk...
Afgelopen zomer werd bij de flora- en vegetatiekartering van Leenderbos en het Keersop-beekdal in Noord-Brabant een aantal zeldzame plantensoorten nieuw voor deze gebieden ontdekt. Vrijwel...
Vanwege de kwaliteitsimpuls die op het Quackstrand bij Hellevoetsluis plaatsvindt, heeft Van der Goes en Groot in 2018 onderzoek gedaan naar het voorkomen van de...
Tijdens de vegetatiekartering, die in 2019 is uitgevoerd in een groot deel van de Lindevallei, zijn enkele bijzondere plantensoorten aangetroffen. Door de grote verscheidenheid aan...