Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

11 maart 2021 Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) adviseert bij toepassing van de gedragscode ‘soortenbescherming voor woningcorporaties’ niet teveel woningen tegelijkertijd aan te pakken. BeschermdeLees verder
In opdracht van Staatsbosbeheer heeft tijdens het voorjaar van 2020 een broedvogelkartering plaatsgevonden in het Oudeland van Strijen, in de Hoekse Waard. Over het algemeenLees verder
G&G goes electric!
10 februari 2021 | Geen Reacties
De elektrificatie van het Nederlandse wagenpark neemt steeds grotere vormen aan. Voor Van der Goes & Groot was dit tot voor kort in combinatie metLees verder
Tijdens de zomerperiode van 2020 werd door Van der Goes en Groot een vegetatiekartering uitgevoerd in Hollands Duin, in opdracht van Staatsbosbeheer. Het betrof deLees verder