Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

Net als in 2019 voert Van der Goes en Groot in 2024 een gebiedsdekkende telling in vrijwel alle relevante graslandgebieden in de Provincie Utrecht uit.Lees verder
Bij Van der Goes en Groot begint het nieuwe jaar eigenlijk pas na 1 februari. Dan zijn de laatste rapporten van het voorgaande veldseizoen deLees verder
  Het veldwerk in de Groote Peel van afgelopen seizoen bracht ons vaak naar mooie soorten, vooral waar het water zich het hele jaar door hoogLees verder
De Deesche Watergang is een Natura2000-gebied gelegen op Zuid-Beveland ten oosten van Goes. In dit gebied zijn gradiënten van zilt naar brak en nat naarLees verder