Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

Bij Van der Goes en Groot zijn nagenoeg alle medewerkers het hele veldseizoen – jawel – in het veld. Onderlinge ontmoetingen zijn zeer beperkt en...
  Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging publiceren vandaag het Vleermuisprotocol 2021. Het Vleermuisprotocol 2021 beschrijft het benodigde onderzoek om de kans op aanwezigheid...
Al jaren doen wij macrofyten onderzoek voor Aquon. Aquon is het gezamenlijk onderzoeksbureau van verschillende waterschappen in het midden van ons land. In dat kader...
Dit jaar hebben de SNL-insectenkarteerders van Van der Goes en Groot o.a. Terschelling geïnventariseerd, waar het gehele duingebied tot aan Oosterend werd gekarteerd. Op de...