Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

In 2019 heeft Van der Goes en Groot in opdracht van Staatsbosbeheer en in samenwerking met Bureau Waardenburg en Natuur-Wetenschappelijk Centrum een vlakdekkende inventarisatie van...
Nationaal Park Duinen van Texel omvat een groot en afwisselend natuurgebied waarin duingraslanden, vochtige duinvalleien, duinheiden, bossen en schraalgraslanden elkaar afwisselen. Het gebied is in...
In 2018 heeft Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd in de duinen van Texel. Tijdens deze kartering werd, naast een aantal zeldzame dagvlindersoorten,...
In opdracht van Aquon voert Van der Goes en Groot al enige jaren macrofyten-onderzoek uit in het gebied van Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en...