e-DNA

Environmental-DNA (eDNA) is een nieuwe techniek waarbij de aanwezigheid van soorten wordt aangetoond op basis van het DNA dat dieren achterlaten in het milieu. Dieren scheiden dit DNA af via ontlasting, slijm, huidschilfers etc. Deze techniek is veelbelovend voor het inventariseren van vissen en macrofauna maar ook kleine zoogdieren zoals de Noordse woelmuis. Watermonsters of muizenkeutels worden in wetenschappelijke laboratoria onderzocht op de aanwezigheid van het DNA van specifieke soorten. Dit kan voordeel bieden ten opzichte van gangbare inventarisatietechnieken (electrisch vissen, schepnet of inloopvallen), omdat de trefkans voor bepaalde soorten vele malen hoger is. Daarnaast is deze detectie-methode niet invasief en ondervinden kwetsbare soorten geen negatieve gevolgen van de bemonstering.

Het onderzoek met behulp van eDNA is nieuw en nog vol in ontwikkeling. De kosten voor de analyse van de monsters zijn relatief hoog, dus voor veel soorten is traditioneel onderzoek nog steeds de meest geschikte methode. Soorten die normaliter een lage trefkans hebben zoals de Grote modderkruiper en de Kamsalamander worden met behulp van eDNA veel eerder aangetoond. Makkelijker te vangen soorten zoals de Bittervoorn en de Kleine modderkruiper zijn daarentegen efficiënter op te sporen doormiddel van (elektro)vissen.

Of eDNA geschikt is voor een onderzoek is ook afhankelijk van de schaal. Voor grotere onderzoeken kan het gebruik van eDNA goedkoper uitvallen, omdat het minder arbeidsintensief is en de analyse-kosten per monster lager uitvallen.
Van der Goes en Groot kan een dergelijk onderzoek voor u verzorgen. Voor vragen hierover kunt u contact op nemen met Dirk van der Goes.