Ons bureau

Kwaliteit staat bij Van der Goes en Groot hoog aangeschreven. Door het toepassen van diverse protocollen en procedures wordt onze kwaliteit gewaarborgd. Hiermee garanderen wij een product van hoog niveau. Kwaliteit is van essentieel belang bij het uitvoeren van onderzoek. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat onderzoek in het kader van natuurwetgeving, dat niet volgens de juiste regels en protocollen is uitgevoerd, juridisch niet standhoudt. Verkeerd uitgevoerd onderzoek kan dan tot planschade leiden.

Netwerk Groene Bureaus
Als ecologisch onderzoeks- en NetwerkGroeneBureausadviesbureau is Van der Goes en Groot lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de landelijke overkoepelende organisatie van groene bureaus. De organisatie vertegenwoordigt de leden en bundelt kennis. Ze stelt onderzoeksprotocollen op en waakt over de productkwaliteit van haar leden.

Protocollen
Om de resultaten van natuuronderzoek te stroomlijnen met de door de wetgever opgestelde (natuur)wetgeving, zijn er protocollen en ‘soortenstandaards’ ten aanzien van natuuronderzoek opgesteld. In deze protocollen en standaards staat beschreven hoe een onderzoek uitgevoerd dient te worden zodat het voldoet aan de geldende wettelijke, maatschappelijke en juridische maatstaven.

Protocollen kunnen worden bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten en bevindingen. Van der Goes en Groot werkt altijd met de meest recente protocollen en standaards en volgt deze vrijwel altijd geheel. Op deze wijze is met onze onderzoeksresultaten altijd een adequate toetsing aan relevante natuurwetgeving mogelijk.

ISO-gecertificeerd
In 2008 heeft Van der Goes en Groot het ‘ISO-9001 certificaat’ behaald. Om kwaliteit te kunnen blijven bieden, wordt ieder jaar (verplicht) naar deze kwaliteitswaarborging gekeken. Een onafhankelijk bureau beoordeelt door middel van audits elk jaar onze certificering. In 2021 is het bedrijf succesvol gecertificeerd volgens de laatste ‘ISO 9001:2015’ standaarden.

Ontheffingen
Van der Goes en Groot zorgt er jaarlijks of projectmatig voor dat de nodige ontheffingen en vergunningen worden verkregen, zodat onderzoek kan worden uitgevoerd en specifieke onderzoeksmaterialen gehanteerd mogen worden. Voorbeelden van dergelijke ontheffingen zijn een ontheffing van de Wet Natuurbescherming, relevante vergunningen om terreinen te betreden of een ontheffing voor het gebruik van bepaalde visonderzoeksmethoden.