Referenties Waterplantenkarteringen

Bij Van der Goes en Groot hebben de veldwerkers uitgebreide ervaring met het uitvoeren van waterplantenkarteringen. We hebben kleine en grote projecten uitgevoerd voor verschillende opdrachtgevers.

 

Voorbeelden van door ons uitgevoerde waterplantenkartering:

Damen, M.J.M. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2024-022. Exotenmonitoring Waterplanten De Wieden-Weerribben 2023. In opdracht van Provincie Overijssel

 

Goes, D.J. van der, N.M. Verhoog & T. Damen. G&G-rapport 2023-266. Flora-, vegetatie- en waterplantenkartering Het Hol en Wijde blik. In opdracht van Natuurmonumenten

 

Goes, D.J. van der, T. van de Vondervoort & M. Langbroek. G&G-rapport 2023-019. Vegetatie- en Florakartering De Wieden en Weerribben 2020-2022. In opdracht van Provincie Overijssel

 

Goes, D.J. van der, N.M. Verhoog & M.J.M. Damen. G&G-rapport 2023-266. Flora-, vegetatie- en waterplantenkartering Het Hol en Wijde blik. In opdracht van Natuurmonumenten

 

Goes, D.J. van der. G&G-rapport 2022-227. Waterplantenkartering Belterwijde-Oost 2022. In op dracht van Provincie Overijssel

 

Goes, D.J. van der. G&G-rapport 2021-203. Waterplantenkartering Belterwijde-Oost 2021. In op dracht van Provincie Overijssel

 

Slingerland, P. & M. Langbroek. G&G-rapport 2020-198. Vegetatie- en waterplantenkartering Loosdrechtse plassen 2020. In opdracht van Natuurmonumenten.

 

Pepping, P. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2020-227 Inventarisatie Waterwaaier in de Weerribben 2020. In opdracht van Provincie Overijssel.

 

Langbroek, M. & P. Slingerland. G&G-rapport 2020-198. Vegetatiekartering Loosdrechtse Plassen 2020. In opdracht van Natuurmonumenten en Provincie Noord-Holland.

 

Goes, D.J. van der, P. Pepping & M.J.M. Damen. G&G-rapport 2020-192. Waterplantenkartering Belterwijde-Oost 2020. In opdracht van Provincie Overijssel.

 

Slingerland, P. & M. Langbroek. G&G-rapport 2019-168. Vegetatie- en plantensoortenkartering Langstraat 2019. In opdracht van Staatsbosbeheer.

 

Goes, D.J. van der, P. Pepping & M.J.M. Damen. Exotenkartering 2018-2021. In opdracht van Aquon en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2019-08. Waterplantenkartering De Wieden 2018. In opdracht van Provincie Overijssel.

 

Pepping, P., P. Slingerland & M. Langbroek. G&G-rapport 2018-114. Vegetatiekartering Naardermeer 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.

 

Pepping, P., P. Slingerland & M. Langbroek. G&G-rapport 2018-113. Flora- en Structuurkartering Naardermeer 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.