Referenties Waterplantenkarteringen

Door vele jaren ervaring met flora inventarisaties en vegetatiekarteringen hebben de veldwerkers van Van der Goes en Groot veel kennis over de waterplanten die Nederland rijk is.

Wij hebben door heel Nederland kleine en grote waterplantenkarteringen uitgevoerd, voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland, provincie Overijssel, de Landschappen en verschillende waterschappen.

 

Voorbeelden van door ons uitgevoerde waterplantenkartering:

Pepping, P. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2020-227 Inventarisatie Waterwaaier in de Weerribben 2020. In opdracht van Provincie Overijssel.

Langbroek, M. & P. Slingerland. G&G-rapport 2020-198. Vegetatiekartering Loosdrechtse Plassen 2020. In opdracht van Natuurmonumenten en Provincie Noord-Holland.

Goes, D.J. van der P. Pepping & T. Damen. G&G-rapport 2020-192. Waterplantenkartering Belterwijde-Oost 2020. In opdracht van Provincie Overijssel

Goes, D.J. van der, P. Pepping & T. Damen. Exotenkartering 2018-2021. In opdracht van Aquon en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Slingerland, P. & M. Langbroek. G&G-rapport 2019-168. Vegetatie- en plantensoortenkartering Langstraat 2019. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2019-08. Waterplantenkartering De Wieden 2018. In opdracht van Provincie Overijssel

Pepping, P., P. Slingerland & M. Langbroek. G&G-rapport 2018-114. Vegetatiekartering Naardermeer 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.

Pepping, P., P. Slingerland & M. Langbroek. G&G-rapport 2018-113. Flora- en Structuurkartering Naardermeer 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.