Vleermuizen en overige zoogdieren

Vrijwel alle zoogdiersoorten zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Enkele voorbeelden hiervan zijn soorten als Waterspitsmuis, Noordse woelmuis, Eekhoorn en Boommarter en alle in ons land voorkomende vleermuizen.

Kleine zoogdieren worden vaak geïnventariseerd met behulp van inloopvallen. De dieren worden gevangen, gemerkt en daarna weer losgelaten. Tijdens dit onderzoek kan bij moeilijk te determineren soorten en bijzonderheden eDNA verzameld worden om de aanwezigheid van een bepaalde soort met zekerheid vast te stellen. Naast dergelijke gebiedsinventarisaties kunt u bij ons ook terecht voor het wegvangen en verplaatsen van kleine zoogdieren voorafgaand aan ruimtelijke ingrepen.

Vleermuisonderzoek in het kader van natuurwetgeving is verplicht wanneer in een gebied ruimtelijke ingrepen plaatsvinden die schadelijke gevolgen voor vleermuizen kunnen hebben. Denk hierbij aan de sloop van gebouwen en/of het rooien van bomen. Het onderzoek wordt vrijwel altijd volgens een landelijk protocol uitgevoerd en richt zich vooral op verschillende soorten verblijfplaatsen maar ook op vliegroutes en jachtgebieden. Vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van zogenaamde ‘batdetectors’ die het ultrasone geluid van de vleermuizen hoorbaar maken. Eventueel worden geluiden opgenomen en vindt soortbepaling achteraf plaats na analyse van de opgenomen geluiden. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van nachtkijkers, waarmee uitvliegopeningen nauwkeurig kunnen worden vastgesteld en foto’s kunnen worden gemaakt zonder enige verstoring.

Referenties Vleermuizen- en overige zoogdierenonderzoek