Referenties Visonderzoek

Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het uitvoeren van visonderzoek, variërend van kleinschalig onderzoek naar beschermde vissoorten tot grootschalig onderzoek naar de complete visfauna. Tevens kunnen visbestanden worden weggevangen en overgeplaatst.

Een greep uit door ons reeds uitgevoerde visonderzoeken:

Beer, R. de & M. van Straaten, 2013. Wegvangen van vissen Oosttangent te Heerhugowaard, Mitigerende maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van Gemeente Heerhugowaard.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2012-11. N512 tussen Alkmaar en Egmond. Inventarisatie naar beschermde vissoorten. In opdracht van Nijmeijer & Mocking.

Straaten, M. van & Nederpel, V. 2012. Actief biologisch visbeheer Watersnipvakken Ilperveld. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Straaten, M. van. G&G-rapport 2011-26. Kalverpolder te Zaanstad. Inventarisatie Meervleermuis en beschermde vissoorten 2011. In opdracht van Gemeente Zaanstad.

Beer, R. de & B. van Schooten. G&G-Rapport 2010-15. Watergebiedsplan Kustpolders. Inventarisatie beschermde flora en fauna in 2009 en 2010. In opdracht van Waternet.

Schooten, B. van & V. Nederpel. G&G-Rapport 2010-12. Watergangen van Groot Mijdrecht. Inventarisatie beschermde flora en fauna 2010. In opdracht van Waternet.

Straaten, M. van. Visinventarisatie Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen 2010. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Nederpel, V. & R. de Beer. G&G-Rapport 2009-46. Visbemonstering Noordpolder bij Muiden. In opdracht van Waternet.

Groot, J. & D. Sluis. G&G-Rapport 2007-68. ’t Veld. Inventarisatie beschermde vissen en vleermuizen 2007. In opdracht van Grondmij Nederland BV.

Straaten, M. van, D. Sluis & V. Nederpel. G&G-Rapport 2006-4. Visstandonderzoek in relatie tot Bittervoorn in het Ilperveld. Monitoring Plan Roerdomp Ilperveld 2003-2006. In opdracht van Landschap Noord-Holland.

Straaten, M. van, D. Sluis en R. van ’t Veer. G&G-Rapport 2003-8. Visstandsbemonstering Ilperveld 2003. Plan Watersnip, vak 7a en de Nieuwe Gouw. In opdracht van Agens Raadgevend Buro.