Clusterprogramma

Na het verzamelen van broedvogel waarnemingen in verschillende veldwerkronden moeten alle gegevens op soortkaarten worden overgezet en geclusterd tot broedvogelterritoria. Dit is tijdrovend en secuur werk dat tegenwoordig ook geautomatiseerd kan plaats vinden. Van der Goes en Groot heeft het eerste automatische clusterprogramma van Nederland ontworpen dat werkt als een plug-in onder ArcGIS. Dit programma is al sinds 2002 operationeel en clustert op basis van de clustercriteria van SOVON.

Het clusterprogramma levert veel tijdwinst op met goede, reproduceerbare resultaten en kaarten van broedvogelinventarisaties. Tevens is een groot voordeel van werken met een clusterprogramma dat alle waarnemingen van een inventarisatie op uniforme wijze verwerkt worden. Subjectieve beslissingen bij de interpretatie van de gegevens worden op deze manier uitgesloten.
Met ons clusterprogramma kan ook snel en adequaat gereageerd worden op wijzigingen in de criteria, zoals in het verleden is gebeurd (Van Dijk & Boele, 2011). Daarnaast bieden de digitale rondestippen veel mogelijkheden voor nadere analyse.

Automatisering
Met het computerprogramma is handmatig clusteren verleden tijd. Input voor het clusterprogramma is een digitaal bestand met alle geldige waarnemingen die gedurende de broedvogelinventarisatie verzameld zijn. Eindresultaat van de clustering is een bestand met territoriumstippen. Het programma heeft aan de hand van de rondestippen de meest logische locaties van de territoriumstippen bepaald.
Tegenwoordig worden de waarnemingen in het veld direct vastgelegd met behulp van PDA’s, iphone’s en smartphone’s, zodat papierwerk niet meer nodig is en de rondestippen direct digitaal zijn.

Interesse?
Voert u of uw organisatie veel broedvogelonderzoek uit en hebt u genoeg van het tijdrovende handmatig clusteren? Wilt u zelf de baas blijven over uw gegevens, of wilt u de clustercriteria zelf kunnen aanpassen? Met het door ons ontwikkelde programma kan dat allemaal. U kunt het programma tegen een redelijke prijs bij ons aanschaffen. Bent u geïnteresseerd? Bel (072-5761945) of mail naar Frank van Groen voor verdere details.
De provincie Noord-Brabant maakt al enige jaren gebruik van dit clusterprogramma.

Vergelijking in een artikel
Om er achter te komen in hoeverre de resultaten tussen handmatig clusteren en clusteren met het programma van Van der Goes en Groot verschillen, is voor enkele gebieden in de Amsterdamse Waterleidingduinen een vergelijking gemaakt. In samenwerking met Waternet zijn de resultaten van deze vergelijking beschreven in een artikel. Geconcludeerd werd dat het programma veel tijdwinst en goede en reproduceerbare resultaten en kaartjes oplevert. Daarnaast wijken de resultaten van het clusterprogramma nauwelijks af van die van handmatige clustering door ervaren mensen.

Klik hier als u dit artikel wilt lezen.