Weidevogelmeetnetten

Het onderzoek naar weidevogels, bijvoorbeeld in een zogenaamd ‘weidevogelmeetnet’ is een historisch gegroeid specialisme van ons bureau. Vanwege onze vestigingslocaties nabij de weidevogelrijke delen van Noord- en Zuid-Holland en onze contacten bij beide provincies, verrichten wij hier al meer dan 20 jaar grootschalig weidevogelonderzoek en weidevogelmonitoring.

In de grafiek is de ontwikkeling van de broedvogelterritoria van Grutto, Kievit en Tureluur in Noord-Holland weergegeven.

Trends-Grutto,-Kievit-en-Tureluur-territoria-in-Noord-Holland-1987-2010-(bron-Provincie-Noord-Holland)

Trends Grutto-, Kievit- en Tureluurterritoria in Noord Holland 1987-2010 (© Provincie Noord-Holland)

 

Locatie-meetnet-weidevogelplots-Noord-HollandMeetnet Weidevogels Noord-Holland
Sinds 1987 wordt in de belangrijkste graslandgebieden van de provincie Noord-Holland de stand van de weidevogels gevolgd. Verdeeld over de provincie liggen 74 meetnetplots van ongeveer 50 ha groot. In de maanden april, mei en juni worden de plots viermaal bezocht. Medewerkers van bureau Van der Goes en Groot zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de uitvoering van dit monitorproject. Sinds 1999 voeren wij het veldwerk van dit project voor de provincie uit. Al voor 1999 werden de meeste plots door Ruud Brouwer gedaan. Deze grote mate van continuïteit zorgt voor hoge kwaliteit en vergelijkbaarheid.

Meetnet Weidevogels Zuid-Holland
Sinds 1990 wordt in de provincie Zuid-Holland de stand van de weidevogels gevolgd. Het Meetnet weidevogels Zuid-Holland omvat 111 proefvlakken (plots) van ongeveer 50 ha groot. De proefvlakken liggen verspreid door de hele provincie Zuid-Holland. Medewerkers van bureau Van der Goes en Groot zijn vanaf 2001 betrokken bij de uitvoering van dit monitorproject. De meeste plots worden elk jaar door Jan-Jaap Spaargaren gedaan.
Met ingang van 2003 is de opzet van dit meetnet enigszins gewijzigd. Er werd door de provincie Zuid-Holland gekozen voor een opzet, waarin 20% van de plots elk jaar geïnventariseerd wordt. Van de overige 80% wordt de helft het ene jaar en de andere helft het jaar daarop gedaan.

TureluurLocatie-meetnet-weidevogelplots-Zuid-Holland

Trends Grutto-, Kievit- en Scholeksterterritoria in Zuid-Holland 1990-2019 (© Provincie Zuid-Holland)