Referenties Florakarteringen

De medewerkers bij Van der Goes en Groot zijn bedreven in het uitvoeren van flora onderzoek. Om een indruk te geven van onze flora onderzoeken van de afgelopen jaren, volgen hieronder een aantal voorbeelden:

2023

Knoop, R. van der & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2023-168. Florakartering Groote Peel. In opdracht van Staatbosbeheer.

Koot, W.Q.M. van de & M. Beuriot. G&G-rapport 2023-267. Flora- en structuurkartering Schiermonnikoog. In opdracht van Natuurmonumenten.

Goes, D.J. van der, T. van de Vondervoort & M. Langbroek. G&G-rapport 2023-019. Vegetatie- en florakartering De Wieden en Weerribben 2020-2022. In opdracht van Provincie Overijssel.

Hartog, L. & F.H. van Rhijn. G&G-rapport 2023-173. Florakartering Duinen van Texel 2023. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2023-310. Florakartering Noord Hollands Duinreservaat tussen Egmond aan Zee en Bakkum. In opdracht van PWN.

2022

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2022-220. Florakartering Bergen Zuid, Wimmenum, Marquette, Duin & Bosch, Tussenduin en Vuurbaakduin. In opdracht van PWN.

Dekker, J. & F.C. van der Goes. G&G-rapport 2022-240. Florakartering Haringvliet en Hoeksche Waard 2022. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Langbroek, M. & P. Slingerland. G&G-rapport 2022-229. Florakartering Wormer- en Jisperveld 2022. In opdracht van Natuurmonumenten.

Koolmees, J. & F.C. van der Goes. G&G-rapport 2022-250. Florakartering Voorne Putten 2022. In opdracht van Staatsbosbeheer.

2021

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2021-187. Florakartering Kraansvlak en Bergen Noord. In opdracht van PWN.

Hartog, L. & M. Langbroek. G&G-rapport 2021-05. Florakartering Walcheren en Noord Beveland 2020. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Vondervoort, T. van de & C. Knotters. G&G-rapport 2021-218. Vegetatie- en plantensoortkartering De Donken en Haagse Beemden. In opdracht van Staatsbosbeheer.

2020

Langbroek, M. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2020-206. Florakartering in terreinen van ZHL 2020. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap.

Langbroek, M. & P. Slingerland. G&G-rapport 2020-197. Florakartering Loosdrechtse Plassen 2020. In opdracht van Natuurmonumenten & Provincie Noord-Holland.

Vondervoort, T. van de. G&G-rapport 2020-195. Florakartering Horst en Loobeekdal 2020. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2020-188. Florakartering Kennemerduinen 2020. In opdracht van PWN.

Sikkes, R.I. G&G-rapport 2020-184. Florakartering Nationaal Park Zuid Kennemerland 2020 (Duin en Kruidberg, Heerenduinen en Koningshof). In opdracht van Natuurmonumenten.

2019

Langbroek, M., P. Pepping. G&G-rapport 2019-163. Florakartering Bargerveen 2019. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Langbroek, M. & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2019-160. Florakartering in terreinen van ZHL 2019. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap.

Langbroek, M. & D.J. van der Goes & P. Pepping. G&G-rapport 2019-139. Florakartering Nieuwkoopse Plassen 2019. In opdracht van Natuurmonumenten.

2018

Pepping, P., P. Slingerland & M. Langbroek. G&G-rapport 2018-113. Flora- en Structuurkartering Naardermeer 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.

Langbroek, M. G&G-rapport 2018-131. Florakartering in terreinen van ZHL 2018. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap.

Goes, D.J. van der. G&G-rapport 2018-81. Florakartering Botshol 2018. In opdracht van Natuurmonumenten.

Oosterbaan, B.W.J. & M. Langbroek. G&G-rapport 2018-10. Florakartering Amsterdamse Waterleidingduinen 2017. In opdracht van Waternet.

Vondervoort, T. van de & P. Slingerland. G&G-rapport 2018-03. Florakartering Beschermde Natuurmonumenten Utrecht 2017. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Vondervoort, T. van de. G&G-rapport 2018-02. Florakartering Tull en ’t Waal 2017. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Pepping, P., A.A. Dijkstra & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2018-01. Plantensoortenkartering Biesbosch 2017. In opdracht van Staatsbosbeheer West en Zuid.

2017

Langbroek, M., D.J. van der Goes & P. Pepping. G&G-rapport 2017-89. Flora- en Structuurkartering Duinen van Goeree 2017. In opdracht van Natuurmonumenten.

Goes, D.J. van der & M. Langbroek. G&G-rapport 2017-83. Florakartering Groote Gat en Sophiapolder 2017. In opdracht van Het Zeeuws Landschap.

Langbroek, M., D.J. van der Goes & P. Pepping. G&G-rapport 2017-81. Florakartering Zuidkust van Schouwen 2017. In opdracht van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. & R. de Beer. G&G-rapport 2016-68. Florakartering de Wieden. In opdracht van Natuurmonumenten.

Langbroek, M., T. van de Vondervoort & D.J. van der Goes. G&G-rapport 2016-63. Florakartering Oranjezon 2016. In opdracht van Het Zeeuws Landschap.

Goes, D.J. van der & T. van de Vondervoort. G&G-rapport 2016-56. Florakartering 2016 Stichting Zuid-Hollands Landschap. Inventarisatie natuurgebieden D’Onlanden, De Kouwe Grond, De Schans, De Zeven Gaten, Duinen van Oostvoorne, Groene Strand, Kaapduin, Kleistee, Mildenburg, Oranjeplassen, Oudelandse Zeedijk, Pitweije, Preekhilpolder, Slikken van Voorne, Trambaan, Voorofsche polder en Westduinen. In opdracht van Zuid-Hollands Landschap.

Sikkes, R.I. G&G-rapport 2016-54. Plantensoortenkartering Middenduin 2016. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Oosterbaan, B.W.J. G&G-rapport 2016-07. Plantensoortenkartering De Weerribben 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer Oost.

Hartog, L. G&G-rapport 2016-04. Plantensoortenkartering Purmerbos 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Goes, J.P.C. van der & M. Langbroek. G&G-rapport 2016-03. Plantensoortenkartering Noordwijk 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Hartog, L. G&G-rapport 2016-01. Plantensoortenkartering Groote Vliet, De Hulk, Kleiput Schellinkhout, Kogen, Putten van Oosterleek, Uiterdijken, De Ven en De Weelen 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer West.

Goes, D.J. van der, M. Langbroek & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2015-35. Tiengemeten en Tiendgorzen. Florakartering in 2015. In opdracht van NM-Delta.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-10. Plantensoortenkartering Moerdijk 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Zuid.

Goes, D.J. van der, C. Knotters & J.P.C. G&G-rapport 2016-06. Florakartering Veerse Meer 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Goes, J.P.C. van der, D.J. van der Goes & M. Langbroek. G&G-rapport 2015-44. Florakartering Yerseke en Kapelse Moer 2015. In opdracht van Provincie Zeeland.

Goes, J.P.C. van der & L. Hartog. G&G-rapport 2015-34. Flora en structuurkartering 2015 van delen van de duinen van Goeree en Voorne. In opdracht van Natuurmonumenten.

Slingerland, P., M. Feenstra & M. van Straaten. G&G-rapport 2015-33. Ecologisch terrein De Steeg te Langerak. Inventarisatie flora en fauna 2015. In opdracht van Oasen.

Hartog, L. & P. Slingerland. G&G-rapport 2015-05. Vegetatie- en plantensoortenkartering Walcheren 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Goes, J.P.C., J. Groot & D. de Boer. G&G-rapport 2015-02. Vegetatie- en plantensoortenkartering Sint-Anthonisbos en Natuurlinten 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Goes, J.P.C. & D. de Boer. G&G-rapport 2015-01. Vegetatie- en plantensoortenkartering Fortmond en Hengforderwaarden 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Sikkes, R., J.P.C. van der Goes & B.W.J. Oosterbaan. G&G-rapport 2014-42. Duin en Kruidberg, Vafamil en Koningshof. Soortkartering 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Goes, J.P.C. van der & F.C. van der Goes. G&G-Rapport 2014-35. Middelplaten en Kwistenburg. Soortkartering 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Goes, J.P.C. van der, L. Hartog & R. de Beer. G&G-Rapport 2014-50. Dintelse Gorzen, Slikken van de Heen en Slikken bij de Sabina-Henricapolder. Soortkartering 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Beer, R. de & T. Damm. G&G-Rapport 2013-47. SNL kartering acht graslandgebieden. In opdracht van It Fryske Gea.

Goes, J.P.C.van der. G&G-rapport 2012-30. Florakartering Voornes Duin 2012. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm, T. & J. Groot. G&G-rapport 2012-24. De Rietorchis op munitiecomplex Nieuwe Haven te Den Helder. Inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet. In opdracht van Dienst Vastgoed Defensie, Dienstkring Den Helder.

Goes, J.P.C. van der (G&G), M. Annema (Evides) & D.J. van der Goes (G&G). G&G-Rapport 2011-25. Soortkartering Goeree 2010 en 2011. In opdracht van Natuurmonumenten en Evides Waterbedrijf.

Groen, F.M. G&G-Rapport 2011-20. Almere buitengebieden, Inventarisatie beschermde flora en fauna 2011. In opdracht van Gemeente Almere.

Goes, J.P.C. van der & C. Knotters. Dijkenmeetnet provincie Zeeland. Monitoring flora in 2010. In opdracht van Provincie Zeeland

Vugt, C. de. G&G-Rapport 2009-42.Veldinventarisatie van de vegetatie in de contractgebieden 18 (Goes) en 19 (Roosendaal). Inventarisatie beschermde flora 2009. In opdracht van ProRail.

Goes, J.P.C. van der & C. de Vugt. Dijkenmeetnet provincie Zeeland. Monitoring flora in 2009. In opdracht van de Provincie Zeeland

Groen, F.M. van, D. Sluis & J. Groot. G&G-Rapport 2009-9. Westfrisiaweg. Inventarisatie beschermde flora en fauna in 2009. In opdracht van Grontmij.

Aptroot, A. & J.P.C. van der Goes. G&G-rapport 2008-28. Waterplantenkartering in Restveen en Waterparel. Inventarisatie karakteristieke flora in 2008. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied.

Oosterbaan, B.W.J. & J. Esselaar. G&G-Rapport 2008-65. Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Kartering 2008. In opdracht van Waternet.

Oosterbaan, B.W.J., T. Damm & J.J. Spaargaren. G&G-rapport 2007-59. De Wieden. Florakartering in 2007. In opdracht van Natuurmonumenten.