Beheeradvies

In een beheerplan worden de beheermaatregelen in een gebied voor een bepaalde periode beschreven. Belangrijk hierin zijn de uitgangssituatie en de doelstellingen die men voor ogen heeft. In een beheerevaluatie wordt getoetst of de beheerdoelstellingen worden gehaald of dat bijsturen nodig is.

Van der Goes en Groot heeft veel ervaring met het uitvoeren van beheerevaluaties, vaak in combinatie met natuuronderzoek. Bijvoorbeeld naar het effect van begrazing op de vegetatieontwikkelingen in een gebied. Behalve voor de eigen evaluatie kan dit ook een subsidieverplichting zijn.

Ook kunnen wij u helpen met het opstellen van beheerplannen.