Luchtfoto-interpretatie

Een actuele luchtfoto kan met de juiste interpretatie veel informatie verschaffen. Met behulp van GIS-technologie en geavanceerde 3D stereo-scopie is het mogelijk grenzen tussen vegetatietypen, landschappelijke elementen en ecotopen nauwkeurig te digitaliseren. 3D Stereo-scopie stelt de analist zelfs instaat hoogteverschillen en expositie in bijvoorbeeld het duingebied in detail waar te nemen en vast te leggen. Hierdoor kunnen grenzen tussen verschillende vegetatietypen of ecotopen voorafgaand aan het veldwerk al uitgelijnd worden

Luchtfoto-interpretaties zijn een vast onderdeel van de door Van der Goes en Groot uitgevoerde vegetatie- en habitatkarteringen en vinden plaats voorafgaand aan het veldwerk. Vervolgens wordt deze interpretatie tijdens het veldwerk gecontroleerd en aangevuld. Deze methode leidt tot een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Ook bij ecotopenkarteringen worden luchtfoto-interpretatie toegepast. Van der Goes en Groot heeft bijvoorbeeld door middel van een structuurkartering de aanwezigheid van opgaande vegetaties en beplantingen in het uiterwaardengebied vastgelegd. Met deze informatie kan het effect van deze begroeiingen op de doorstroming van een rivier worden berekend. Op locaties waar het rekenmodel bij hoog water een verhoogd overstromingsrisico constateert, kan opslag en begroeiing preventief verwijderd worden.

Van der Goes en Groot heeft een grote ervaring met het uitvoeren van specialistische luchtfoto-interpretaties, zowel voor vegetatie- als ecotopenkarteringen.