Compenserende en mitigerende maatregelen

Indien bij het aantreffen van beschermde soorten de planvorming, werkwijze en/of werkperiode niet aangepast kan worden zodat verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming (WNB) kunnen worden overtreden, dan dient een ontheffing WNB te worden aangevraagd bij de provincie. In een zogenaamd ‘activiteitenplan’ worden verzachtende (mitigerende) of compenserende maatregelen beschreven. Deze maatregelen moeten gericht zijn op de aangetroffen soorten. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn het overplaatsen van beschermde flora, het (niet) werken binnen een bepaalde periode, het graven van een paddenpoel, het ophangen van een vleermuiskast of het afvissen van een watergang.