Voorafgaand aan ieder veldseizoen worden bij Van der Goes en Groot een grassencursus en vegetatie-inwerkdagen georganiseerd door Bart Dijkstra. Het doel van deze dagen is het opfrissen en verruimen van de botanische kennis ten aanzien van met name de herkenning van vegetatieve grassen. Tevens dienen de vegetatie-inwerkdagen kwaliteitsborging voor het maken van vegetatie-opnamen.

In totaal waren er 45 vegetatieve grassen-, russen- en zeggensoorten verzameld voor determinatie, variërend van algemene grassen als Ruw beemdgras en Fioringras tot minder algemene soorten als Platte rus en Tandjesgras.

Grassencursus 2016

De inwerkdagen vonden plaats in de duinen bij Duin en Kruidberg en in de polder bij het Loetbos. In de duinen werd een vegetatie-opname in een duingrasland gemaakt met onder andere Fijn schapengras, Kleine leeuwenklauw en Zachte haver. Tijdens het bezoek aan een natte duinvallei werden soorten als Zeegroene zegge, Waterpunge en Dwergzegge aangetroffen. Ondanks de relatief milde winter heeft het koude voorjaar ervoor gezorgd dat de vegetatie aanmerkelijk minder ver ontwikkeld was dan vorig jaar. Hierdoor stonden stinzenplanten als Muskuskruid en Wilde hyacint nog volop in bloei.

Vegetatie-opnamen in de duinen bij Duin en Kruidberg

Op de laatste inwerkdag werd het Loetbos in de Krimpenerwaard bezocht. Hier lag de nadruk op de herkenning van plantensoorten van graslanden, veenmosrietland en bermen. Tijdens deze dag werden rozetten van de vrij zeldzame Grote pimpernel in één van de schraallandjes waargenomen. Ook  werd een pol, van de in het westen van Nederland zeldzame soort, Stijve zegge aangetroffen.

Deze inwerkdagen en cursussen dragen samen met meerdere project-specifieke inwerkdagen bij aan de kwaliteit van het werk dat Van der Goes en Groot u levert.