Sinds het inwerking treden van de Natuurbeschermingswet (NBW) op 1 januari 2017 zijn marterachtigen in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland beter beschermd en niet langer vrijgesteld van het doen van een ontheffingsaanvraag. Bij ruimtelijke ingrepen is het in deze provincies van belang de aanwezigheid van soorten als Wezel, Hermelijn en Bunzing vast te stellen. Hiertoe kan Van der Goes en Groot gericht onderzoek doen met behulp van cameravallen.

Een overdag actieve vos in het Staelduinse Bos

In samenwerking met de stichting Zuid-Hollands Landschap voert Van der Goes en Groot op dit moment een inventarisatie naar marterachtigen uit in het Staelduinse Bos in de Gemeente Westland. Tijdens deze cameraval-inventarisatie wordt gelijktijdig onderzoek met Sherman inloopvallen uitgevoerd, om ook kleine zoogdieren en muizen waar te nemen die moeilijk te detecteren zijn met cameravallen.

Een door een cameraval vastgelegde Bunzing in het Staelduinse Bos

Al tijdens de eerste twee weken van het onderzoek door stagiair Danny Mertens bleken de cameravallen zeer succesvol in het vaststellen van verschillende soorten zoogdieren. Zo zijn zoogdiersoorten als Ree, Haas, Konijn, Vos, Bunzing, Wezel en Bosmuis al op beeld vastgelegd. Interessante bijvangsten betreffen Groene specht, Grote bonte specht, Houtsnip, Staartmees en doortrekkende Koperwieken.

Groene specht in het Staelduinse Bos

Dit laat zien dat een klein bos- en recreatiegebied al een grote diversiteit aan kleine zoogdieren kan herbergen.