In 2022 tellen ruim 20 G&G-ers broedvogels, in zeven provincies, voor diverse opdrachtgevers. Het gaat om vlakdekkende tellingen van weidevogels in opdracht van provincies en ANV’s, tellingen voor provinciale meetnetten, gemeentelijke broedvogeltellingen en SNL-karteringen voor onder meer Staatsbosbeheer. De tellingen spelen zich af in agrarisch gebied, stedelijk gebied, maar ook in tal van fraaie natuurgebieden, waaronder dit jaar ook de Oostvaardersplassen.

weidevogelinventarisaties gebeuren geregeld per fiets
weidevogelinventarisaties gebeuren geregeld per fiets

Naast het gewone werk als Kieviten, Grutto’s, Grote bonte spechten, Zwartkoppen en Appelvinken zien de tellers ook af en toe krenten in de pap. Wat te denken van een paartje Velduilen in de Oostvaardersplassen, een mooie groep van 11 Koereigers in het Oostvaardersveld, een Roodhalsgans in een meetnetplot, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Tijdens de inventarisatie van de Oostvaardersplassen werd een grote groep Koereigers waargenomen!

De eerste week van april was even afzien vanwege kou, harde wind, regen- en hagelbuien. Gelukkig zijn de tellers van G&G zo flexibel dat ze onder die omstandigheden kunnen uitwijken naar dagen met beter weer.

De inventarisaties lopen door tot eind juni, waarna de gegevens worden geclusterd tot territoria en rapportages zullen worden opgesteld.

Ook in bos, hei en andere natuurgebieden worden vogels geteld