In 2022 tellen ruim 20 G&G-ers broedvogels, in zeven provincies, voor diverse opdrachtgevers. Het gaat om vlakdekkende tellingen van weidevogels in opdracht van provincies en ANV’s, tellingen voor provinciale meetnetten, gemeentelijke broedvogeltellingen en SNL-karteringen voor onder meer Staatsbosbeheer. De tellingen spelen zich af in agrarisch gebied, stedelijk gebied, maar ookLees verder