In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft in 2021 een flora- en vegetatiekartering plaatsgevonden in duingebied Meijendel. Dit duingebied ten noorden van Den Haag staat vooral bekend om de goed ontwikkelde en soortenrijke duinpaardenbloemgraslanden. Mede door het natte voorjaar stonden de duinpaardenbloemgraslanden er dit jaar goed bij. De bloemenrijkdom was zeer hoog en enkele soorten, zoals Walstrobremraap en Kruisbladgentiaan, stonden er met uitzonderlijk hoge aantallen. Overigens werd op Kruisbladgentiaan een nieuwe soort voor Nederland ontdekt: Puccinia gentianae. Deze roestsoort werd in Nederland niet eerder aangetroffen en is door experts bevestigd.

De roest Puccinia gentianae op Kruisbladgentiaan.
Walstrobremraap was in 2021 in grote getale aanwezig in de duinpaardenbloemgraslanden

De duinpaardenbloemgraslanden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van één of meerdere kensoorten van de associatie (Kruisbladgentiaan, Zandviooltje en Oranjegele paardenbloem). Deze soorten hebben allen een duidelijk optimum in een andere subassociatie. Het zwaartepunt van de verspreiding van Kruisbladgentiaan ligt in de typische subassociatie, meestal voorkomend op richting het noorden geëxponeerde hellingen. Zandviooltje heeft de hoogste presentiewaarde in de korstmosrijke subassociatie met Vals rendiermos en Zomersneeuw. Oranjegele paardenbloem wordt in Meijendel vooral aangetroffen in zwak glooiend terrein.

Duinpaardenbloemgrasland met Kruisbladgentiaan, veel Duinfakkelgras en Nachtsilene bij de Kikkerberg

De standaard begeleiders in een meestal dichte mat van Gesnaveld klauwtjesmos zijn o.a. Dauwbraam, Geel walstro, Kruipend stalkruid, Welriekende salomonszegel, Glad walstro, Duinfakkelgras, Veldbeemdgras en Echt bitterkruid. Op noordhellingen zijn verder onder andere Grote tijm, Kleine steentijm, Ruige scheefkelk, Gelobde maanvaren, Scherpe fijnstraal en Nachtsilene aanwezig. Dit type op noordhellingen betreft het meest soortenrijke vegetatietype van Meijendel (max. 59 soorten binnen opnamevlak van 4 m²). De grootste oppervlakte van deze vorm op noordhellingen is aanwezig in de westelijke zone van Meijendel, maar ook in de Meeuwenhoek (noordoosten). Ook is een noordhelling-vorm onderscheiden met Bosaardbei. Noemenswaardig zijn de vondsten van Oorsilene en Hondskruid, beide zeer zeldzaam (de eerste soort was nog niet eerder in Meijendel aangetroffen).

Hondskruid