Bij Van der Goes en Groot zijn nagenoeg alle medewerkers het hele veldseizoen – jawel – in het veld. Onderlinge ontmoetingen zijn zeer beperkt en dus houden we elkaar via de email op de hoogte van elkaars ontwikkelingen en bevindingen. Half augustus kwam één zo’n email binnen van onze medewerkers en die willen we jullie toch niet onthouden:

“Inmiddels zit ik alweer een tijdje in Zuid-Limburg voor de vegetatiekarteringen van Wahlwiller & Kunderberg en Vijlenerbos (Vaals). Het karteerwerk in Wahlwiller en Kunderberg heb ik begin augustus afgerond. Dat waren geweldige terreinen met heel fraai Eiken-Haagbeukenbos (Christoffelkruid, Heelkruid, Eenbes etc.), Marjoleinruigten, Kalkgraslanden en Glanshaverhooiland en Kamgrasweiden die vaak tegen Kalkgrasland aan schuren. De Kalkgraslanden waren een botanisch feest met o.a. Beemdhaver, Aarddistel, Wilde weit, Duifkruid, Kalkwalstro, Kranssalie, Grote muggenorchis en Kuifvleugeltjesbloem. De opnamen daar zijn wel intensief, met steeds zo’n 30-40 soorten per opname. Opvallend is dat Kalkgrasland waarin Gevinde kortsteel >25% bedekt qua soortenrijkdom meestal niet onder doet voor de variant waarin deze <25% bedekking heeft.

Eiken-Haagbeukenbos bij Nijswiller
Grote muggenorchis en Ruige leeuwentand

Volgende maand ga ik nog terug naar o.a. Vrakelberg en Kunderberg voor het maken van de laatste opnamen en een gentianen-ronde. Hopelijk vind ik nog wat.

Vrakelberg – Kalkgrasland met Kranssalie en Verfbrem

Sinds begin deze maand werk ik weer in Vijlenerbos (goede timing met al die warmte 🙂). Het is een heel fraai bosgebied met grote hoogteverschillen, nabij de Belgische grens.

landschapsfoto van het Vijlenerbos

Het gaat hier vooral om Veldbies-Beukenbossen, Beuken-Eikenbossen, met op de hellingen en flanken af en toe Eiken-Haagbeukenbos. Dit zijn vaak relatief zure varianten met Witte klaverzuring, Grote muur en Gele dovenetel. Veldbies-Beukenbos is een specialiteit die in NL geheel beperkt is tot de omgeving van Vaals, en komt alleen hoger dan 150 m. boven zeeniveau voor. Kensoorten hiervan zijn Witte veldbies, Mispel en Kranssalomonszegel, ook niet alledaags. De bossen hebben verder veel overeenkomst met Beuken-Eikenbos, doordat onder meer Adelaarsvaren hier als constante soort optreedt. Binnen Veldbies-Beukenbos onderscheid ik diverse vormen, waarbij de variant met veel Adelaarsvaren verrassend genoeg vaak het soortenrijkst is. Het is dus goed opletten wanneer je een ogenschijnlijk soortenarm bos met Adelaarsvaren inloopt. Soorten als Mannetjesvaren, Bosgierstgras en Haagbeuk (differentiërende soorten Veldbies-Beukenbos) verraden vaak dat er ook Witte veldbies aanwezig is.

Veldbiesbeukenbos met Adelaarsvaren en Kranssalomonszegel

Kranssalomonszegel heb ik de laatste tijd nog wat bijgestipt, hoewel ik die soort in het voorjaar al gekarteerd had. Het is best een onvoorspelbare soort die je naast bosranden ook op zuur Beukenstrooisel of zelfs tussen de Adelaarsvarens kunt tegenkomen. Verder met enige regelmaat andere mooie soorten zoals Fraai hertshooi (veel nieuwe plekken), Boswederik, Ruige veldbies en zelfs een ontmoeting met een Wilde kat!”