In het kader van het nieuwe weidevogelmeetnet van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken is in 2023 onder meer het hele eiland Marken op weidevogels geïnventariseerd. Dit toeristisch bekende eiland is pas sinds 1957 met een dijk verbonden met het vasteland van Noord-Holland, en de naamgever van het immense Markermeer.Lees verder