In opdracht van de provincie Zeeland wordt door Van der Goes en Groot in 2022 het Natura 2000-gebied De Manteling van Walcheren op flora en vegetatie geïnventariseerd. Na het bezoek aan de bossen voor stinseflora werd het duingebied geïnventariseerd op vroege soorten. Zo bezochten wij op 17 mei de binnenduinen aan de zuidoostzijde van Oranjezon. Nabij Breezand ligt nog een klein stuk vroongrond en wat westelijker ligt een oude zanddijk. Beide terreinen zijn bekend als vindplaatsen van kleine klavers. In het recente verleden was op beide plaatsen Onderaardse klaver waargenomen.

 

Onderaardse klaver
Vogelpootklaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hoopten nog wat te kunnen herkennen, want door de grote droogte was al veel vegetatie aldaar verdord. Op de locatie waar de genoemde klaver moest staan, stonden hele ‘plakken’ verdroogde wat dunne klavers. Naar goed zoeken vonden we nog wat levend materiaal. Met de flora erbij kwamen echter op een andere soort uit: Vogelpootklaver. Dit omdat we geen enkele beharing konden vinden. Als bewijs hebben we een klein plukje verzameld (zie foto). Verrassende vondst dus, want de soort wordt in de Flora Zeelandica als niet meer aanwezig in Zeeland. Amper hadden we de soort genoteerd of we stuitten op een plek met een wat grovere, behaarde en witbloeiende klaver: Onderaardse klaver! Verderop vonden we van beide soorten nog meer plekken, en ook plekken met Draadklaver.

Vegetatie met Onderaardse klaver en Draadklaver

Daarna brachten we een bezoek aan de zanddijk. Aldaar was de vegetatie nog meer verdroogd. Maar al de drie zojuist genoemde soorten vonden we daar ook. Niet onvermeld mag blijven dat op de zanddijk vele, vele vierkante meters met Onderaardse klaver betreft met wel duizenden exemplaren.