Dit jaar hebben de SNL-insectenkarteerders van Van der Goes en Groot o.a. Terschelling geïnventariseerd, waar het gehele duingebied tot aan Oosterend werd gekarteerd. Op de laatste dag van de derde ronde, 6 augustus, gingen de karteerders nog af op een melding van een man Greppelsprinkhaan die door Erik van Dijk uit Nijmegen was gehoord. Dat betekende een nieuwe soort voor het eiland en inderdaad hoorden ze deze zingen in een Zandkweekruigte met Heen en Riet onder aan de zeekering. Omdat de waarneming ver buiten het normale verspreidingsgebied is – dichtstbijzijnde populaties rond Groningen en in Zuid-Friesland – ligt aanvoer voor de hand, ook al door de locatie, op zo’n 300 meter van de parkeerplaats bij de veerboot. Op 24 juli werd de soort hier nog niet gehoord. Bakker et al. (2015) schrijven: “Aan de noordrand van het verspreidingsgebied worden af en toe geïsoleerde mannetjes gevonden (…).” Dit zullen deels langvleugelige individuen betreffen en deels waarschijnlijk aangevoerde dieren. Ook in een stadspark in Alkmaar doken eind juli en begin augustus exemplaren op. Ook hier zal aanvoer de oorzaak zijn; de locatie ligt dicht bij een tankstation.

Habitat van de Greppelsprinkhaan
Locatie waar de Greppelsprinkhaan werd gevonden – het merendeel zal de locatie beter kennen vanwege het paviljoen rechts achterin de foto

Enkele andere, landelijk algemene sprinkhaansoorten zijn op Terschelling afwezig of schaars, evenals in andere noordelijke delen van het land. Dit betreft Krasser (een oude locatie; niet gevonden), Moerassprinkhaan (2 exx. op een locatie in 2013; niet gevonden), Ratelaar (recent in drie km-hokken; niet gevonden), Snortikker (<2006 in twee atlasblokken; nu 2 exx. in twee kilometerhokken) en Wekkertje (<2006 in twee atlasblokken; nu 16 exx. in vijf km-hokken).

Bakker, W.H., J.H. Bouwman, F. Brekelmans, E.C. Colijn, R. Felix, M.A.J. Grutters, W. Kerkhof, R.M.J.C. Kleukers, 2015. De Nederlandse sprinkhanen en krekels (Orthoptera). Entomologische Tabellen 8, supplement bij Nederlandse Faunistische Mededelingen. Nederlandse Entomologische Vereniging, Museum Naturalis en eis Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.