Dit jaar heeft Van der Goes en Groot o.a. florakarteringen uitgevoerd in opdracht van Staatsbosbeheer. Een onderdeel hiervan waren de bloemdijken op het eiland Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland. Een aantal dijken zijn hier zeer soortenrijk en geven een kleurrijk karakter aan het landschap.

Bokkenorchis-op-een-bloemdijk-nabij-Nieuwe-Vossemeer

Soorten zoals o.a. Gewone margriet, Wilde Marjolein, Kruisdistel, Knolboterbloem en Knoopkruid zijn veelvuldig aanwezig. Op sommige plekken komen ook Aardaker, Kamgras en Bevertjes voor. Daarnaast zijn twee bijzondere soorten uit de orchideeënfamilie gevonden, namelijk Bijenorchis en het zeer zeldzame Hondskruid.
Ook is een florakartering uitgevoerd op de bloemdijken bij Nieuwe-Vossemeer in West-Brabant.
Hier groeien ook soorten zoals o.a. Gewone Wilde Marjolein, Kruisdistel, Knolboterbloem, Knoopkruid, Kamgras en Bevertjes. Daarnaast komen zeldzamere soorten als Ruige weegbree, Kattendoorn, Graslathyrus en Bokkenorchis voor.