Dit jaar hebben de SNL-insectenkarteerders van Van der Goes en Groot o.a. Terschelling geïnventariseerd, waar het gehele duingebied tot aan Oosterend werd gekarteerd. Op de laatste dag van de derde ronde, 6 augustus, gingen de karteerders nog af op een melding van een man Greppelsprinkhaan die door Erik van DijkLees verder