Van der Goes en Groot verzorgt de ecologische begeleiding bij een groot renovatieproject in Zaandam. Hier worden woningen gerenoveerd in een wijk waar ook een populatie Huismus aanwezig is. De Huismus is een beschermde vogel met jaarrond beschermde nesten in Nederland. Het gezellige getjilp in de wijk mag niet verdwijnen.

De Huismussen zijn weer onder de pannen

Om die reden heeft Van der Goes en Groot een inventarisatie uitgevoerd om te bepalen welke omvang deze populatie heeft en op basis hiervan een project plan en werkprotocol opgesteld en een ontheffing aangevraagd. Op grond van de verkregen ontheffing kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden onder bepaalde voorwaarden. Zo zijn onder andere nestkasten opgehangen en zullen bij de nieuwe dakpannen ruimtes gelaten worden voor de vestiging van de Huismus. Tijdens het project is de locatie regelmatig bezocht om de vorderingen te zien en de effecten op de aanwezige mussen vast te stellen.

Mannetje HuismusDoor een goede planning en begeleiding is het project succesvol uitgevoerd en hebben de Huismussen de gecreëerde ruimtes onder de nieuwe dakpannen al benut om dit voorjaar nesten te bouwen. Het eind resultaat: een tevreden opdrachtgever en buurtbewoners en blije mussen.