Tablets-gereed-voor-het-veldwerk

Het verzamelen van gegevens bij natuuronderzoeken gebeurt van oudsher meest op papier. Bijzondere flora en fauna wordt op speciaal geprinte kaarten opgetekend. Om papierverspilling tegen te gaan en werkresultaten te standaardiseren wordt binnen bureau Van der Goes en Groot in toenemende mate het veldwerk uitgevoerd op speciale tablets met geschikte GIS-software. Met het automatiseren van gegevens-invoer worden fouten voorkomen en kan soms tijdswinst worden geboekt. De bescherming van de apparatuur zorgt ervoor dat met ongunstige weersomstandigheden, als dat mogelijk is, langer doorgewerkt kan worden.