Op 2 en 3 april hebben alle vaste en tijdelijke medewerkers van Van der Goes en Groot die in 2013 broedvogels inventariseren een startbijeenkomst op ons kantoor in Alkmaar Noord bezocht. Hierbij zijn kaartmateriaal en interne handleidingen uitgereikt en zijn onze tablets up-to-date gemaakt voor het veldseizoen. Leuk ook om elkaar op de drempel van de lente even te spreken en diverse inventarisatieperikelen nog eens door te nemen.

De-laatste-voorbereidingen-voor-het-veldwerk

Dit jaar hebben we opdrachten voor verschillende opdrachtgevers in Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Met name rond Zaanstad wordt een groot gebied op weide- en moerasvogels geïnventariseerd.
Hoewel het broedseizoen dit jaar laat van start gaat door de kou staat iedereen nu klaar om de te inventariseren gebieden te bezoeken.