In het verleden heeft bureau Van der Goes en Groot vlakdekkende natuurwaardenkaarten gemaakt van bijvoorbeeld Heemstede, Beverwijk en Heemskerk. Dit najaar is een natuurwaardenkaart gemaakt van Koggenland, een gemeente tussen Hoorn en Heerhugowaard in de kop van Noord-Holland. Een uitdaging omdat deze gemeente ruim 80 vierkante kilometer meet met daarbinnen ruim 1500 kilometer sloten en watergangen en 70 kilometer lintbebouwing naast 16 grotere woonkernen.

Vastgestelde-beschermde-en-bedreigde-vissoorten-in-de-gemeente-Koggenland

Met een natuurwaardenkaart wordt met beschikbare literatuurbronnen een overzicht gemaakt van vastgestelde beschermde natuurwaarden. De vastgestelde waarden worden aangevuld met een potentie-inschatting van niet onderzocht gebied zodat een volledig beeld ontstaat wat betreft te verwachten beschermde soorten. Met deze informatie kan het gemakkelijker worden te werken onder gedragscode of kan worden ingeschat of bij ruimtelijke ingrepen of bestendig beheer aanvullend onderzoek naar beschermde flora en fauna noodzakelijk is.

Tags: natuurwaardenkaart, gemeenten