In opdracht van Aquon heeft Van der Goes en Groot in 2013 een ecoscan uitgevoerd in het gebied van Waterschap Rivierenland. In een aantal gemeenten, namelijk Alblasserdam, Gorinchem, Heumen, Hardinxveld-Giessendam, Woudrichem en Zaltbommel is met een ecoscan de belevingswaarde en de ecologische kwaliteit van watergangen en haar oevers in het stedelijk gebied bepaald. Dit is een onderdeel van een monitoringsprogramma om de uitvoering en effecten van maatregelen te volgen.

Ecoscans-in-Rivierenland

Verschillende parameters zijn genoteerd, zoals het aantal plantensoorten op de oever en in het water, kroosbedekking in het water, waterdiepte, slibdikte en doorzicht van het water. Uiteindelijk zijn de watergangen getoetst en krijgen ze een kwaliteitsklasse voor de drie onderdelen (beleving, oever en water) toegekend.
Voor Hardinxveld-Giessendam was dit het eerste jaar dat deze ecoscan is uitgevoerd. Voor de overige gemeenten geldt dat de scan al eerder is gedaan. De toetsresultaten zijn dan ook vergeleken met de resultaten van deze eerdere scan. Voor de meeste gemeenten zien we een verbetering van de kwaliteit van de watergangen en met name de kwaliteit van het water is verbeterd.