Van der Goes en Groot gaat in opdracht van AQUON de komende 3 jaar, met de optie van verlenging met 1 jaar, macrofyten onderzoek uitvoeren voor verschillende waterschappen in het midden en westen van het land.

Deze werkzaamheden worden geheel zelfstandig uitgevoerd. Het gaat hierbij om monitoring van water- en oevervegetaties. Deels worden alleen de verzamelde gegevens opgeleverd. Voor andere onderdelen dient een beoordeling plaats te vinden. Deze beoordelingen geven inzicht in de ontwikkeling van de ecologische kwaliteit van het onderzochte water. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een rapport per plas of deelgebied.