Bij een visonderzoek in juli in de deelgemeente Almere-Haven is aan de oever van het Gooimeer een Marmergrondel (Proterorhinus semilunaris) aangetroffen. In een overgangsgebied van het oeverbiotoop met basaltblokken en een begroeide, glooiende oever met zand is het exemplaar door middel van elektrisch vissen ontdekt. Er is één dier aangetroffen, voorkomend tussen onder andere Rivierdonderpad, Paling, Baars, Zwartbekgrondel en Kleine modderkruiper.

Marmergrondel-in-Almere-Haven

Het visonderzoek vond plaats in opdracht van de gemeente Almere en maakt deel uit van een groter ecologisch onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Van der Goes en Groot. Voor alsnog is de Marmergrondel slechts op enkele plekken in de Provincie Flevoland bekend.

Soortbeschrijving & levenswijze (Bron: Ravon)
Marmergrondel is een exoot behorende tot de familie van de grondels. Kenmerkend voor deze familie zijn de tot zuignap vergroeide buikvinnen. Marmergrondel wordt circa 12 cm groot. Kenmerkend voor de soort zijn de buisvormige neusopeningen (zie afbeelding). In het paaiseizoen kunnen de mannetjes geheel zwart worden. De rand van de achterste rugvin en staartvin kleuren dan wit tot roodomrand. Tussen de eerste en tweede rugvinstraal van de voorste rugvin komt in deze periode een geeloranje vlek. De vrouwtjes leggen tot drie maal per jaar eieren in lege schelpen van mollusken of tussen stenen. De afgezette eieren zijn relatief groot (2,3*1,3 mm). In één nest kunnen meerdere vrouwtjes eieren afzetten waarbij het mannetje het nest bewaakt. De marmergrondel wordt in Nederland gevonden in de grote rivieren, uiterwaardplassen, kanalen, sloten en beken. Plaatsen met stenig substraat of waterplanten worden geprefereerd. Over de ecologische effecten van het voorkomen van deze exoot is nog niet veel bekend.

Verspreiding (Bron: Ravon)
Marmergrondel komt oorspronkelijk uit het gebied rond de Kaspische- en Zwarte Zee. Via het Main-Donaukanaal (dat in 1992 is aangelegd) heeft de soort het stroomgebied van de Rijn bereikt. In 2002 is de marmergrondel voor het eerst in Nederland gesignaleerd en breidt zich snel uit.

Bescherming (Bron: Ravon)
Marmergrondel is een exoot maar geniet internationale bescherming vanuit de Bern conventie (bijlage 3) en is een beschermde soort volgens de Flora- en faunawet.