Begin november is in polder de Lutkemeer nabij Osdorp een zwaluwwand gebouwd, onder begeleiding van Van der Goes en Groot, op initiatief van Recreatie Noord Holland. Dit recreatieschap beheert onder andere terreinen in deze polder, maar is ook verantwoordelijk voor het beheer in het Geestemerambacht, Spaarnwoude en het Twiske.

afleveringkeerwanden

Van der Goes en Groot heeft het gehele project begeleid en is verantwoordelijk geweest voor de planning en logistieke aspecten van de aanleg en het doorlopen van het gehele omgevingsvergunningtraject. Ook de inkoop van materiaal, zoals 9 keerwanden en 60 kubieke meter speciaal leemhoudend zand voor achter de nestgaten is uitgevoerd door Van der Goes en Groot. Hierdoor is de zwaluwwand geheel volgens de planning gerealiseerd en op tijd klaar voor het broedseizoen van 2017.

constructieoeverzwaluwwand

De zwaluwwand is bedoeld als broedgelegenheid voor de Oeverzwaluw die graag in zandige steilkanten langs het water broedt en hier in Nederland slechts op beperkte schaal dergelijk biotoop tegenkomt. In de Lutkemeer liggen nu 84 nestgaten te wachten op deze aantrekkelijke vogelsoort. Ook de IJsvogel, die tijdens de aanlegwerkzaamheden al een aantal maal te zien was, kan profiteren van deze wand.

denieuweoeverzwaluwwandindelutkemeer

We hopen dat komend broedseizoen of de jaren erna de zwaluwen deze plek zullen vinden en zich zullen vestigen in de wand.