De Oeverzwaluw is een vogel die om te broeden een steile zandwand nodig heeft om zijn nestgang in uit te graven. Dergelijke locaties zijn in het platte Nederland schaars en vaak slechts tijdelijk aanwezig, bijvoorbeeld bij bouwprojecten met aangevoerd zand.

Om deze reden worden kunstmatige wanden aangelegd waar zwaluwen zich permanent kunnen vestigen. Recreatie Noord-Holland, een organisatie die ontspanningsmogelijkheden ontwikkelt en beheert en daarbij ook mede let op natuurbelangen, heeft het plan opgevat een degelijke wand te bouwen in een natuur- en recreatiegebied in de Lutkemeerpolder, vlak aan de westrand van Amsterdam.

Zwaluwwand

De zwaluwwand krijgt 84 nestgaten en staat langs de rand van een ondiep uitgegraven plas. Hij wordt 15 meter lang en hij wordt geïntegreerd aangelegd met een paddenpoel en bijbehorend drasland.
Van der Goes en Groot gaat Recreatie Noord-Holland begeleiden in het uitwerken van de plannen en zal de begeleiding van het gehele vergunningsproces en de uitvoer op zich nemen. De wand zal voorafgaand aan het broedseizoen van 2017 klaar zijn.