Als ecologisch adviesbureau voeren wij vleermuisinventarisaties door het hele land uit. Hierbij doen onze medewerkers regelmatig bijzondere waarnemingen. Zo voerden Bas van Vlijmen en Daan Overduin op 30 juni een vleermuisinventarisatie uit in de omgeving van de Nieuwkoopse plassen in Zuid-Holland. Tijdens deze nachtelijke ronde kregen ze de geluiden van Meervleermuizen op de detector. Het geluid bleek afkomstig van zwermende dieren bij de dakrand van een woning. Tijdens de eerste volgende avond is direct een uitvliegtelling gedaan, het betrof 29 uitvliegende Meervleermuizen. Deze kolonie was nog niet bekend (zelfs bij de bewoner van het betreffende huis niet) en is dus een nieuwe vondst voor Zuid-Holland. De vondst is erg leuk en bijzonder omdat het aantal bekende kolonies van Meervleermuizen in Zuid-Holland op de vingers van twee handen te tellen zijn. En juist omdat in het waterrijke Nederland een aanzienlijk deel van de Europese populatie Meervleermuzien wordt geboren, is deze vondst van grote betekenis. Vanwege na-isolatie van huizen dreigt het beperkte aantal verblijfplaatsen van Meervleermuis in Nederland te verdwijnen.

Opnamedetail van het verblijf van de Meervleermuiskolonie

De kolonie zal de komende jaren samen met de andere bekende Meervleermuiskolonies in Zuid-Holland jaarlijks gemonitord worden. De verwachting is dat de kolonie groter is dan de nu getelde 29 dieren omdat de kolonie laat in kraamtijd gevonden is. De meeste vleermuizen hadden de kraamkolonie waarschijnlijk al verlaten. Volgend jaar zal blijken wat de eigenlijke omvang is van deze nieuwe kolonie. Bas en Daan gefeliciteerd met deze mooie vondst!