Van der Goes en Groot heeft in 2015 een flora- en vegetatieproject uitgevoerd in opdracht van Het Zeeuws Landschap en Staatsbosbeheer. Het project vond plaats in de Yerseke en Kapelse Moer, een gebied met voornamelijk zilte- en overstromingsgraslanden. Doordat het gebied onder invloed staat van zout grondwater, komen er inLees verder